juli 25, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

16 miljoen om de Nederlandse Delta leefbaar te houden

16 miljoen om de Nederlandse Delta leefbaar te houden

Delta’s en kustvlakten zijn aantrekkelijke woongebieden: vruchtbaar, vlak en open naar de zee. Deze laaglanden zijn echter kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging. Om beter te kunnen voorspellen hoe delta’s zich in de toekomst zullen ontwikkelen, is een grondige kennis van de biomechanica nodig: hoe organismen, stromingen, getijden, water en zandafvoer deltalandschappen vormgeven. Δ-ENIGMA, een project gericht op deze creatie van het deltalandschap, werd vandaag aangekondigd als een van de te financieren projecten. Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksinfrastructuur (GBR) Uitnodiging van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het project krijgt 16 miljoen euro en is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, TU Delft, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit en Research, NIOZ, Deltares en TNO. Biogeomorfologie vormt de kern van Δ-ENIGMA, dat de infrastructuur biedt voor intensieve monitoring en experimenteel onderzoek in de Nederlandse Delta. Hiermee kunnen we toekomstige groei beter voorspellen en de Nederlandse delta leefbaar houden, ook als die verandert, schrijft de TU Delft. Een persbericht.

Nederlandse bijdrage aan Europese onderzoeksinfrastructuur

Met gespecialiseerde apparatuur is het straks mogelijk om de effecten van diverse ingrepen in de Nederlandse Delta beter in te schatten. Bijvoorbeeld drones en 3D-laserscanners, maar ook de bouw en het gebruik van laboratoria en laboratoriumfaciliteiten. “Hiermee leveren we de Nederlandse bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuur voor rivier-zeesystemen, DANUBIUS-RI”, zegt Ruessink.

READ  Nederlandse schaatser die olympische geschiedenis wil schrijven in Peking

Een gebouw met natuur

De gegevens die ∆-ENIGMA de komende tien jaar verstrekt, zullen van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van zogenaamde op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie. Zandmortel Delfland Beach is een schoolvoorbeeld van deze aanpak. Stefan Arninkoff, hoogleraar Coastal Engineering en medeaanvrager van ∆-ENIGMA namens de TU Delft: “We hebben een alomvattend begrip van natuurlijke processen nodig om innovatieve oplossingen in rivier-zeesystemen te ontwerpen en te ontwikkelen op basis van bouwen met de natuur. Samen met modellen om het effect van interventies te voorspellen, vormt dit een centraal onderdeel van ons onderzoeksdomein.”

Omslagafbeelding: Pixabay