mei 21, 2022

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Armeense premier ontmoet sprekers Eerste en Tweede Kamer – Armenian Public Radio

Tijdens zijn officiële bezoek aan Nederland had hij een ontmoeting met de Armeense premier Nicole Pashinyan, de voorzitter van de Eerste Kamer John Anthony Bruin en de voorzitter van de Tweede Kamer Vera Berkamp.

De twee leiders van het Nederlandse parlement verwelkomden het officiële bezoek van de Armeense premier aan Nederland en spraken de hoop uit dat het zou bijdragen aan een betere samenwerking tussen beide landen op verschillende terreinen, ook op parlementair niveau. Ze benadrukten het belang van hun land bij het bevorderen van samenwerking met Armenië en benadrukten de warme sfeer in het land tegenover het Armeense volk. In het bijzonder werd opgemerkt dat de Tweede Kamer een resolutie heeft aangenomen waarin de Armeense genocide wordt erkend. Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp juichten de duurzame stappen in de richting van democratische hervormingen in ons land toe en zeiden dat Nederland bereid is om door zijn ervaring een bijdrage te leveren om deze effectief uit te voeren.

Minister-president Pashinyan merkte op dat dit het eerste officiële bezoek van de president van de Republiek Armenië aan het Koninkrijk der Nederlanden was en hoopte dat het een nieuwe impuls zou geven aan het bilaterale partnerschap. De premier nam nota van de aan de gang zijnde hervormingen in Armenië en benadrukte dat het Uitvoerend Comité de hervormingsagenda zou blijven nastreven. Nicole Payne bedankte de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer voor het aannemen van de resolutie ter erkenning van de Armeense genocide en voor het tonen van een evenwichtig standpunt over de kwestie van Nagorno Karabach.

READ  Manchester City 'focus' Nederlandse aanvaller Cody Gagpo - Club kan rivaliteit krijgen van Liverpool

Daarna heeft de minister-president een ontmoeting gehad met leden van de commissie Buitenlandse Zaken van beide Kamers der Staten-Generaal en heeft hij een aantal vragen beantwoord. Ze namen nota van de situatie rond Nagorno Karabach, de betrekkingen tussen Armenië en de EU, processen in de zuidelijke Kaukasus en de internationale arena.