oktober 1, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse wrok tegen de afvalheffing groeit en afval wordt steeds vaker illegaal weggegooid

De Nederlandse wrok tegen de afvalheffing groeit en afval wordt steeds vaker illegaal weggegooid

De laatste tijd is afvalverwijdering voor veel burgers een probleem geworden. Om het milieu te beschermen, richten veel gemeenten zich op het verminderen van afval, waarbij burgers moeten betalen voor elk stuk afval dat ze weggooien. Veel mensen verzetten zich echter tegen deze stap. Als gevolg hiervan worden vuilniszakken bewust naast containers geplaatst en opgestapeld en groeit de verontwaardiging onder Nederlanders. AD schrijft.

Het doel van dit initiatief is ervoor te zorgen dat burgers minder restafval produceren. Het toenmalige kabinet heeft namelijk in 2015 samen met gemeenten en afvalverwerkers afgesproken om de hoeveelheid restafval terug te brengen van 240 kilogram per persoon per jaar naar 100 kilogram in 2020.

Om dit te waarborgen is een nieuw afvalbeheersysteem ontwikkeld, Diftar genaamd. In dit systeem moeten de afvalproducenten er ook voor betalen. De jaarlijkse afvalstoffenheffing is echter verdeeld in een vast en een variabel deel. Dit betekent minder afvalproductie, lagere afvallasten.

In Arnhem leidde dit scenario tot een referendum om deze vorm van afvalverwijdering te beëindigen. Gerry Elfrink, partijvoorzitter van de SP, was niet verrast door het besluit. “Te rigide handhaven werkt niet.” Het is noch de samenleving, noch hij AD. “Ouderen en chronisch zieken, die relatief veel medisch afval hebben, betalen meer. Ook gezinnen met jonge kinderen en veel luiers worden getroffen. De verhuizing heeft echter meer aantrekkingskracht gekregen in rijkere buurten, waar afval scheiden ook meer werkt. soepel.

Ook in andere Nederlandse gemeenschappen verergerde het Diftar-systeem een ​​probleem en weerspiegelde het de onvrede van de burger. In Bunschoten bijvoorbeeld brengen bijna 1.500 huishoudens niet één kilo restafval per jaar weg omdat ze niet hoeven te betalen. In Enschede leverde het nieuwe afvalverwijderingsstelsel zo’n 660.000 kilo illegaal afval op, waarvan de kosten uiteindelijk voor rekening van de gemeente kwamen.

READ  Door iepziekte aangetaste bomen verwijderen en vernietigen om verspreiding te voorkomen

Ondanks verzet hebben meerdere gemeenten in Nederland de afgelopen jaren gekozen voor het difteriestelsel. Veel gemeenten denken dat hierdoor burgers bewuster worden van afvalscheiding en er minder restafval ontstaat.

Volgens het CBS blijkt uit onderzoek dat de Deftar-methode leidt tot minder restafval. Zo produceren bewoners 50% minder restafval. In gemeenten waar tiftar is ingevoerd, ligt de gemiddelde hoeveelheid op 94 kilogram per jaar (2019). Hierdoor viel de jaarlijkse afvalstoffenheffing gemiddeld 70 euro lager uit. In gemeenten zonder de nieuwe manier van huisvuil ophalen is in totaal 182 kg ingezameld.

Recyclingonderzoeker Baker is echter sceptisch over het feit dat er per persoon 30 kilo restafval te vinden is. Ook met Tiftar halen gemeenten dat volgens hem bij lange na niet.

“Om dat te bereiken moeten we onze levensstijl drastisch omgooien. Minder spullen en gadgets kopen, niet zo snel eten weggooien.” Mensen moeten ook meer tijd aan dingen besteden. weg”, zegt hij tegen het AD