juni 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Een Nederlands geothermie-onderzoeksproject krijgt 18 miljoen euro subsidie

Een Nederlands geothermie-onderzoeksproject krijgt 18 miljoen euro subsidie

European Plate Monitoring Organisation – EPOS Nederland (Bron: Website screenshot, EPOS-eNLarge)

EPOS-eNLarge, een onderzoeksfaciliteit gericht op het efficiënter benutten van aardwarmte, heeft financiering ontvangen van de Nederlandse Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De Europees plaatbewakingssysteem – EPOS Nederland Een onderzoeksproject in Nederland (EPOS-eNLarge) krijgt 17,9 miljoen euro subsidie ​​van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) als onderdeel van de call Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Het project heeft tot doel onderzoeksmogelijkheden te bieden om het op fysica gebaseerde begrip van ondergrondse processen en hoe deze grootschalige gedragingen tijdens de productie van geothermische energie of vloeistofopslag beheersen, te verbeteren.

EPOS-eNLarge bouwt voort op het project EPOS-NL, dat grootschalige geofysische faciliteiten in Nederland integreert tot een samenhangende infrastructuur voor onderzoek naar geo-maatschappelijke uitdagingen.

Het 10-jarige project is een samenwerking tussen TU Delft, Universiteit Utrecht, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en TNO Geologische Dienst Nederland. Een van de hoofddoelen van het project is het bevorderen van het efficiënte gebruik van geothermie en het helpen vergroten van het aantal geothermische projecten dat in Nederland wordt ingezet en ontwikkeld.

Elektromagnetische observatiemethoden zijn ontwikkeld om de oppervlaktestroom van warme en koude vloeistoffen onder EPOS-eNLarge te begrijpen. “Dit zal essentiële kennis opleveren over oppervlakteprocessen op lange en korte termijn die ten grondslag liggen aan efficiënte en veilige operaties en milieueffecten”, legt prof. Evert Slop, Geophysical Electromagnetic Methods en projectleider van de TU Delft, uit.

De onderzoeksinfrastructuur EPOS-eNLarge vormt een aanvulling op het project WKO en campusgeothermie van de TU Delft. Door een geïntegreerde onderzoeksfaciliteit te creëren met een realistische setting en grootschalige metingen, krijgen onderzoeksresultaten meer kans om de geothermische ontwikkeling te beïnvloeden.

READ  Het Nederlandse volleybalteam veegt een paar Missouri-tegenstanders weg

Ook zijn er plannen om de onderzoeksinfrastructuur in de toekomst toegankelijk te maken voor andere onderzoekers. Hierdoor worden verzamelde onderzoeksgegevens over het Nederlandse landschap open en centraal toegankelijk via EPOS, de European Research Infrastructure for Solid Earth Science.

Bron: TUDelft