juni 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Een vergrijzende Nederlandse bevolking kan het pensioenstelsel onder druk zetten en de arbeidsmarkt in gevaar brengen

Een vergrijzende Nederlandse bevolking kan het pensioenstelsel onder druk zetten en de arbeidsmarkt in gevaar brengen

De gemiddelde leeftijd wereldwijd is ongeveer 31 jaar. Maar in Nederland – zoals in veel Europese landen – daalt het aantal ergens halverwege de jaren ’40.

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de komende jaren gevolgen hebben voor de economie en de arbeidsmarkt. Volgens de NOS is dit het duidelijkst te zien in de gevallen van drie landen die met vergelijkbare, maar verder gevorderde crisisniveaus te maken hebben: Italië, Spanje en Japan.

De gemiddelde leeftijd van deze landen is hoger dan die van Nederland. Ze hebben nog steeds lage geboortecijfers, een kenmerk van welvarende landen. Maar er zijn nog andere barrières die velen ervan weerhouden om kinderen te krijgen. In Italië is het bijvoorbeeld niet gemakkelijk voor vrouwen om flexibele banen te krijgen om kinderen te krijgen, wat betekent dat ze het vaak later in hun leven uitstellen, aldus de NOS.

“Als een stel niet langer dan dertig jaar bij elkaar blijft, wordt de kans op twee of drie kinderen steeds kleiner”, zegt demografe Elena Ambrosetti tegen de NOS.

Dit kan gevolgen hebben die Spanje, een ander land met een vergrijzende bevolking, uit de eerste hand ziet. In 2050 is één op de drie Spanjaarden ouder dan 65 jaar. Dit komt door de emigratie van Spaanse jongeren en een laag geboortecijfer. Econoom Raymond Torres vertelde aan de NOS dat dit heeft geleid tot een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de Spaanse beroepsbevolking.

Ook het pensioenstelsel loopt gevaar en er zijn niet genoeg jongeren op de arbeidsmarkt. In Nederland is de pensioenleeftijd in 2022 met drie maanden verhoogd, al wordt deze de komende twee jaar op deze leeftijd bevroren. De huidige hachelijke situatie van Japan kan echter de toekomst van Nederland verklaren: het Oost-Aziatische land met ’s werelds oudste bevolking moedigt senioren aan om na de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te blijven, meldt de NOS.

READ  The Dutch Mandal vergelijkt de WWE SmackDown en de AEW Rampage

Japan kijkt naar immigranten voor werk, hoewel het beleid vaak hard is voor buitenlanders. “De overheid wil alleen dat mensen komen als dat gunstig is voor de bedrijven en er zijn eigenlijk heel weinig mensen”, legt Ayumi Maido, die betrokken is bij een migrantensteungroep, uit aan de NOS.