juni 30, 2022

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Georgië, Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken bespreken Georgië’s Europese, Euro-Atlantische integratie

De Georgische minister van Buitenlandse Zaken, Ilia Darchiashvili, besprak donderdag de Europese en Euro-Atlantische integratie van het land met de Nederlandse vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra als onderdeel van haar bezoek aan Nederland.

Hoxstra verwelkomde het bezoek van Georgian FM aan Den Haag en bedankte hem voor zijn “warme en vriendelijke gastvrijheid” in Darjeeling en voor zijn steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Georgië, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De bijeenkomst was ook gericht op de vorderingen van Georgië bij de uitvoering van de hervormingen die zijn vastgelegd in de associatieovereenkomst met de Europese Unie in 2014 en het integratieproces van het land met de Europese Unie.

De ministers wezen op de gevestigde betrekkingen tussen Georgië en Nederland en hun “vergrote betrokkenheid” bij verschillende internationale vraagstukken.

De Georgische minister van Buitenlandse Zaken bedankte de Nederlandse zijde voor het medeondersteunen van een resolutie over de status van binnenlands ontheemden en vluchtelingen uit de door Rusland bezette regio’s Abchazië en Sinwali (Zuid-Ossetië), die woensdag door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is aangenomen.

Hogstra bevestigde opnieuw zijn steun voor de Europese route van Georgië en zei dat hij bereid was het land hierbij te helpen.

De twee functionarissen concentreerden zich op de veiligheidssituatie in de zuidelijke Kaukasus en de impact van de aanhoudende oorlog in Oekraïne op de uitdagingen waarmee Georgië wordt geconfronteerd. De situatie in de door Rusland bezette gebieden van het land werd ook genoemd.

Hogstra prees de “aanzienlijke steun” van Georgië aan Oekraïne in de nasleep van de Russische invasie, en bedankte zijn tegenstanders voor hun steun aan de internationale gemeenschap in het proces.

READ  Nederlandse retailer PLUS heeft zijn eerste omgebouwde co-op store onthuld

De twee partijen merkten de “positieve trend” in de handels- en economische betrekkingen tussen hun staten op en waren klaar om nieuwe kansen te identificeren, en Dorchishvili nodigde zijn collega uit voor een officieel bezoek aan Georgië.