november 30, 2022

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Het Boscalis-project in Manilla is verzekerd

Papandreact, 24 mei 2022

Vandaag heeft de Nederlandse staat, vertegenwoordigd door Atradius Dutch State Business (DSP), besloten het grootste project in de geschiedenis van Boscalis te ondersteunen via Export Credit Insurance (ECI). Eind 2020 heeft Boskalis een contract verworven voor de ontwikkeling van het nieuwe terrein van Manila International Airport met een contractwaarde van ruim UR 1,5 miljard. Sindsdien heeft Poscolis samengewerkt met Client, een dochteronderneming van een van de grootste en meest vooruitstrevende bedrijven in de Filippijnen (San Miguel Corporation), om landontwikkeling mogelijk te maken met behulp van het exportkredietverzekeringsstelsel van de Nederlandse staat.

Als onderdeel van het EBI-proces heeft Poscalis een uitgebreide milieu- en sociale effectbeoordeling uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste internationale normen. Dit gebeurde in samenwerking met een eigen opdrachtgever en een groot team van experts van vier gerenommeerde adviesbureaus. Daarnaast zijn grondige impactanalyses uitgevoerd en zijn compensatieplannen opgesteld om de nadelige effecten te mitigeren of te compenseren.

Peter Bertovsky, CEO van Boscolis: daar ben ik heel blij mee Al het harde werk Met een groot deskundig team Is Was Succesvol afgerond Vandaag. Al meer dan een jaar, We Actief gewerkt met Atradius DSP We moeten ervoor zorgen dat de bouw van de nieuwe luchthaven op een maatschappelijk verantwoorde manier plaatsvindt. In samenwerking met Atradius DSP En het is gelukt om de Nederlandse Ambassade te upgraden EEN Uitgebreid ondersteuningsprogramma Oog voor behoud van biodiversiteit in de lokale gemeenschap. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het positieve resultaat van de regering.

Bert Bruning, algemeen directeur Atradius DSP: Dit project is in veel opzichten uniek. Allereerst heeft onze klant natuurlijk het belangrijkste contract voor Poscalis, maar we hebben ook het grootste ECEEN Beleid in onze 90-jarige geschiedenis. Met Poscalis en San Miguel die het gesprek voortzetten, ben ik er bovendien trots op dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat we voldoen aan de internationale normen op het gebied van milieu- en sociale omstandigheden. Hiermee hebben we niet alleen bijgedragen aan het mogelijk maken van deze prachtige deal, maar hebben we ook samen de lokale gemeenschappen en de natuur getransformeerd..”

De nieuwe internationale luchthaven van Manilla komt ongeveer 20 kilometer ten noorden van het stadscentrum van Manilla te liggen. Het nieuwe luchthaventerrein zal ongeveer 1.700 hectare beslaan en zal worden gebouwd volgens de hoogste technische en milieunormen om de effecten van grote aardbevingen, lokale orkanen en toekomstige zeespiegelstijging te weerstaan.

READ  De strijd is nog niet voorbij voor Nederlandse boeren

Voor meer details

Contactpersoon voor investeerders:
Martijn LD Schuttevâer
[email protected]

Druk op:
Arno Shiker
[email protected]

D +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van grondverzet, maritieme infrastructuur en maritieme dienstverlening. Het bedrijf biedt allerlei creatieve en innovatieve oplossingen voor infrastructurele uitdagingen in de zee-, kust- en deltagebieden van de wereld. Boscalis kan adaptieve en mitigerende oplossingen bieden om de effecten van klimaatverandering, zoals extreem weer en zeespiegelstijging, tegen te gaan, samen met belangrijke maatregelen zoals kustbescherming, rivierbescherming en landaanwinning. Locatie in kust- en deltagebieden over de hele wereld. Het bedrijf helpt bij het verbeteren van de kustenergie-infrastructuur, inclusief hernieuwbare windenergie. Boscalis is ook actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangswegen en civiele infrastructuur en faciliteert daarmee handelsstromen en regionale sociaal-economische ontwikkeling. Bovendien is Poscalis een wereldwijde maritieme reddingsspecialist en heeft het verschillende strategische partnerschappen in haventractie- en terminaldiensten (Keppel Smith Dowage en Smith). Lamnalco) Met meer dan 600 schepen en een veelzijdige vloot van meer dan 10.000 manschappen, inclusief drijvend materieel en bondgenoten, verlegt Boscalis wereldwijd nieuwe grenzen.

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op onze website www.boskalis.com.

  • EKV MIA ENG 24052022_final