juni 5, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Het Nederlandse parlement debatteert over het strafbaar stellen van abortus

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de straf voor abortus. Een burgerinitiatief bracht het op de parlementaire agenda.

Volgens de wet is abortus nog steeds onderdeel van het Nederlandse strafrecht Het reformistische Dagblad Legt uit. In geval van nood wordt de boete kwijtgescholden. Maar het is nooit verwijderd.

Dat was de middenweg van het compromis dat in 1977 werd bereikt. De wetgever vond het toch nodig om de waarde van het ongeboren leven te benadrukken. En toch is de wet zo.

In de praktijk zijn noodsituaties echter genormaliseerd en niet de uitzondering. Het ministerie van Justitie ontvangt geen meldingen over abortussen.

mensenrechten

Op dit moment is er een nieuw debat, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Abortus wordt in dat debat als mensenrecht beschermd. Een mensenrecht kan niet tegelijkertijd deel uitmaken van het strafrecht.

Bovendien vrezen voorstanders van abortus voor de kracht van de anti-abortusbeweging. Daarom moeten abortusrechten diep geworteld zijn. Dus lanceerde een groep een burgerinitiatief om de titel op de tafel van het Parlement te krijgen.

Een ander argument is dat het feit dat abortus deel uitmaakt van het Wetboek van Strafrecht vrouwen die een abortus hebben ondergaan stigmatiseert omdat de wet suggereert dat ze ‘criminelen’ zijn.

Hetzelfde onderwerp komt sowieso op de tafel van de Tweede Kamer. Naast de burgerpetitie is er een initiatiefwetsvoorstel van Groen Links Kamerlid Ellemead. Vroeg of laat zal dit initiatief ter discussie komen te staan.

READ  Nederlanders voeren mondkapjes opnieuw in naarmate het aantal gevallen van COVID-19 toeneemt