mei 20, 2022

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Het rapport beschrijft veranderingen in het beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van biomassa


Eind april gaf de Nederlandse regering te kennen voornemens te zijn het gebruik van biomassa voor enkele hoogwaardige toepassingen, waaronder de productie van bepaalde biobrandstoffen en hogetemperatuurwarmte, te ondersteunen, maar stapte de steun voor laagwaardige toepassingen geleidelijk af.

Het nieuwe beleid inzake biologie wordt besproken in een rapport dat op 29 april is ingediend bij het Global Agricultural Information Network van de USDA Foreign Agricultural Service.

Volgens het rapport heeft minister van Klimaat en Energie Rob Jetton op 22 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van het gebruik van biomassa uiteenzet. Hij wijst erop dat het kabinet inzet van biomassa voor hoogwaardige toepassingen, niet-hernieuwbare toepassingen en koolstofopslagtoepassingen zal steunen. Ondersteuning voor doeleinden met een lage waarde, zoals de productie van biobrandstoffen en verwarming op lage temperatuur, wordt afgebouwd. Naar aanleiding van het akkoord van de nieuw gevormde Nederlandse coalitieregering in december 2021, staat in de brief dat de alliantie van politieke partijen ernaar streeft het gebruik van houtorganismen voor energiedoeleinden geleidelijk te verminderen en het gebruik van alleen in de Europese Unie geproduceerde houtorganismen mogelijk te maken . Toezicht houden op de naleving van stabiliteitscriteria.

Jetton benadrukt in zijn brief dat het Nederlandse kabinet verwacht dat biodiversiteit een sleutelrol gaat spelen bij het behalen van de klimaat- en regionale economische doelen van het land. Hij zei dat het kabinet het gebruik van biomassa om producten te produceren ondersteunt in plaats van biobased chemicaliën, plastic en fossiele brandstoffen. Het ondersteunt het gebruik van biobrandstoffen voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen voor toepassingen in het zee-, luchtvaart- en zwaar wegtransport, voor de productie van hoge temperaturen boven 100 செல்C en voor de productie van koolstofopslagmaterialen zoals bouwmaterialen. .

READ  Nederlandse vaccinverdachte en anti-lock econoom Govt sterft aan ziekte

In deze brief wordt ook verwezen naar de Nederlandse duurzaamheidscriteria, die grotendeels gebaseerd zijn op het EU Hernieuwbare Energiebesluit. Het kabinet adviseert het opnemen van sociaal-economische criteria en de meldingsplicht voor CO2-emissies bij de productie en het transport van biomassa.

Daarnaast verzekert Jatten dat het kabinet de levering van biomaterialen aan EU-bronnen niet zal beperken, aangezien het heeft besloten dat een dergelijk besluit alleen op EU-niveau kan worden genomen. Hij merkte ook op dat het discriminerende bewijs niet in overeenstemming was met de WTO-regels.

Een volledige kopie van het rapport kan worden gedownload van de USDA FAS GAIN Website.