juli 22, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Het vangen en eten van rivierkreeften komt het Nederlandse watersysteem ten goede

Het vangen en eten van rivierkreeften komt het Nederlandse watersysteem ten goede

Grootschalig krabben heeft in proeven goede resultaten opgeleverd. De kreeftachtigen zijn niet inheems in Nederland en het onderwaterleven is aanzienlijk verbeterd na “gerichte en intensieve” pogingen om krabben te vangen in de Grimpenerwaard. Waterplanten zoals waterkers groeien nu weer terug in sloten die vroeger vol zaten met krabben, aldus het waterschap.

Een woordvoerder zei dat de meeste gevangenen naar de markt werden gestuurd. In restaurants staan ​​grote kreeften op het menu. Tijdens de proefperiode zijn enkele onverkoopbare kleine exemplaren naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gestuurd.

“Ze worden gevoerd aan wasberen en stokstaartjes”, aldus Sheeland en een woordvoerder van Grimpenerwaard. In 2021 is het Waterschap begonnen met het vangen van rivierkreeften, die in sommige gebieden in Nederland als een plaag worden beschouwd. Amerikaanse kreeft is een bijzonder groot probleem. Ze komen meestal uit aquaria en ontsnappen of worden opzettelijk vrijgelaten in het wild, volgens Kenny’s Network Invasive Exoton, een onderzoeksdienst gericht op invasieve soorten.

Een groot probleem met niet-inheemse schaaldieren is dat ze veel holen graven, zich in de grond nestelen en waterplanten doden. Dit kan helder water vertroebelen en de biodiversiteit verminderen. Het is slecht voor vissen, amfibieën, kevers en vogels, aldus het onderzoekscentrum.

Vorig jaar verhoogde het waterschap de vangst van krabben. Met zo’n achthonderd vallen en manden werd in achttien weken zo’n 2.500 kilo krab gevangen. “Met deze inspanning is het gewenste resultaat bereikt: in een groot deel van het proefgebied is weer waterplanten gaan groeien.” Dit jaar gaat het waterschap verder met testen.

Tegelijkertijd wil het waterschap dat het Rijk meer doet om de buitenlandse krabvisserij tegen te gaan. Vorige maand stuurde Zuid-Holland samen met andere partijen een urgentiebrief aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, met het verzoek de zaak op te lossen.

READ  Tokyo 2020 - 'Ik heb zin om te huilen' - Nederlandse krab verliest goud in lichtgewicht schedels na trauma