mei 23, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

‘Huidige wet op intimidatie werkt vaak niet’, zegt wetgever – Radio Free Asia

Politicus van Nederland, Nederland Ruben Preklmans lid van de Tweede Kamer, de Nederlandse regering, inclusief de diplomatieke druk, met inbegrip van Noordwest-Chinese Xinjiang Oeigoeren die in het land in de regio wonen, met inbegrip van migrantengroepen introduceerde een nieuw voorstel. Mensenrechtenbeleid en jaarlijks mensenrechtenrapport. De wetgevers hebben de motie woensdag unaniem aangenomen.

De stap komt acht maanden nadat het Nederlandse parlement verklaarde dat China’s geplande vervolging en massale detentie van Oeigoeren gelijk stond aan genocide – de eerste stap van een Europees land. De Conservatief-Liberale Volkspartij stemde destijds tegen de resolutie voor vrijheid en democratie (VVD) van premier Mark Rutte.

Prekelmans, 35, arehpe mamatajan Zuma’s adjunct-directeur van de Oeigoerse dienst vertelde waarom hij het nieuwe voorstel introduceerde, hoe het de Oeigoeren in Nederland zal beïnvloeden, het Nederlandse parlement over verdere beweging van de mensenrechten. Bewerkt tot interviewlengte.

RFA: Waarom introduceerde u de resolutie die het Nederlandse parlement woensdag heeft aangenomen?

Brekelmans: In Nederland hebben we een mensenrechtenbeleid, elk jaar schrijft de overheid een uitgebreid rapport over wat er in de wereld is bereikt, maar ook over wat er buiten Nederland gebeurt. Mijn beweging wordt door de regering gevraagd onderzoek te doen naar de repressie binnen Nederland van minderheidsgroepen die door hun respectieve regeringen worden bedreigd. Natuurlijk zijn de Oeigoeren een goed voorbeeld, maar we hebben hetzelfde gezien van leden van de oppositie uit Iran of journalisten uit Wit-Rusland – regimes in Nederland bedreigen hen. De beweging roept op om deze op te nemen in ons mensenrechtenbeleid om hier jaarlijks over te rapporteren. Als we een buitenlands regime onder druk zetten, houden we ook rekening met mensenrechtenschendingen binnen Nederland. De resolutie is aangenomen. Het werd door het voltallige Parlement aangenomen. We hebben 150 zetels in Nederland en iedereen stemde voor de motie. Daarom wordt het algemeen aanvaard.

READ  Nederlandse GP: Lewis Hamilton optimistisch over kansen Zantevoort, aangezien Max Verstappen Mercedes-uitdaging afwijst

RFA: Wat gebeurt er nu nadat de beweging is voltooid?

Brekelmans: Het voorstel is aangenomen, wat betekent dat de regering dit voorstel nu moet uitvoeren. Zij moeten daarom de onderdrukking van minderheden in Nederland opnemen in hun mensenrechtenbeleid. Dat betekent niet dat er nu een nieuwe wet is, want het is geen wijziging van een bestaande wet zoals wij die noemen. Maar sinds het voorstel door het parlement is aangenomen, heeft de regering nu de wetgevende macht om het uit te voeren.

RFA: Dus de regering mobiliseerde wetshandhavingsinstanties in Nederland, enkele van de maatregelen die nodig zijn om het Oeigoerse volk te beschermen, nietwaar?

Brekelmans: Ja, die wet- en regelgeving bestaat al. Als er sprake is van intimidatie en we kunnen bewijzen dat er een individu achter zit, dan hebben we natuurlijk de gebruikelijke wetten voor elke intimidatie in Nederland. Maar wat we in de praktijk zien, wat vaak gebeurt, is ook anoniem. Iemand krijgt een telefoontje van iemand die ze niet kennen, maar het kan iemand zijn die voor de Chinese ambassade of het Chinese regime werkt. Het is heel moeilijk om het een persoon te leren en die persoon te straffen. Daarom werkt de huidige wet op intimidatie vaak niet. Deze wet verandert daar niets aan. Dit is geen nieuwe vorm van straf of iets dergelijks. Maar wat het wel doet, is dit probleem meer onder de aandacht brengen en onze diplomaten er bewuster van maken, zodat onze diplomaten in hun contacten met China rekening houden met de dreigingen en repressie die in Nederland plaatsvinden. Het wordt nu vaak over het hoofd gezien of er wordt niet volledig rekening mee gehouden, en het is van groot belang in onze diplomatieke betrekkingen met China. Volgend jaar zal dit element dus worden toegevoegd en zal het deel uitmaken van het mensenrechtenrapport dat elk jaar zal worden geschreven. Vanaf morgen maakt het deel uit van de diplomatieke praktijk.

READ  De Nederlandse overheid investeert 535 miljoen dollar in elektriciteitsnetbeheerder Stedin

RFA: China’s beleid in Xinjiang is door het Nederlandse parlement goedgekeurd als genocide en misdaad tegen de menselijkheid, maar tot nu toe heeft de Nederlandse regering het niet als zodanig erkend. Deze gruweldaden als genocide en misdaden tegen de menselijkheid zullen de Nederlandse regering accepteren, als erkenning voor de mogelijkheid om aan de kaak te stellen of wat?

Brekelmans: Op dit moment is dat moeilijk te zeggen, omdat de huidige regering strenge regels had voor het erkennen van genocide, zeker niet voor Oeigoeren. Erken en accepteer de genocide, er waren verschillende criteria. We vormen momenteel een nieuwe coalitieregering en die criteria worden misschien iets aangepast, maar het is nog onzeker. Dat kan zijn omdat die criteria hetzelfde blijven. We moeten kijken of dat mogelijk is en of de regering bereid is het te erkennen.

RFA: Amerikaanse wetgevers hebben de Oeigoerse mensenrechtenbeleidswet aangenomen en werken aan de Oeigoerse verplichte arbeidspreventiewet. Is het Nederlandse parlement van plan om Oeigoerse mensenrechtenwetgeving in te voeren?

Brekelmans: Ja, in Nederland werkt het een beetje anders, dus we hebben niet zo’n grote wet of grote acts zoals jij in de VS. Zoals we in dit interview hebben besproken, werken we meestal overuren met bewegingen en correcties. Ik denk dat er niet alleen meer aandacht zal zijn voor China en het interne beleid van China, maar ook voor het buitenlands beleid. De komende twee jaar zullen er veel nieuwe beleidslijnen en maatregelen worden ingevoerd, maar ik denk niet dat er een grotere wet of een grotere reeks wetten zal zijn dan in de Verenigde Staten, omdat het in Nederland geen politieke praktijk is.

READ  ENVIVA's rapport over de Tweede Kamermotie over duurzame biomassa

RFA: Is het nieuwe amendement in wezen voor Oeigoeren?

Prekelmans: Dit veelzijdig dan dat. Dit is niet alleen voor de Oeigoeren – zo wordt in de beweging genoemd – maar ook voor leden van de oppositie uit bijvoorbeeld Iran. We hebben gezien dat ze geïntimideerd waren. Wit-Rusland komt van en voor de mensen zien we journalisten die voor NGO’s werken. We zagen het ook van immigranten uit Eritrea die geïntimideerd werden door de ambassade. Dit geldt voor veel regeringen en veel minderheden, maar Oeigoeren zijn zeker belangrijk [groups]Daarom werd het ook genoemd in de beweging.

Aangekondigd door Mamadjan Zuma voor RFA’s Oeigoerse dienst. Bewerkt door Rosen Jerin.