mei 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

In de tweede regering kelderde het vertrouwen in het Nederlandse parlement

In de tweede regering kelderde het vertrouwen in het Nederlandse parlement

Volgens Nederland (CBS) is het vertrouwen in de Tweede Kamer het afgelopen jaar afgenomen. In voorgaande jaren was het vertrouwen in de Tweede Kamer onder de Tweede Kamer gestaag toegenomen. In andere instellingen, zoals de rechterlijke macht, politie en krijgsmacht, is het vertrouwen in 2021 toegenomen of gelijk gebleven.

Tot deze conclusie komt het CBS in 2012 in een onderzoek naar sociale cohesie en welzijn onder 75.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder.

Van alle bedrijven is de afhankelijkheid van tweet-gamer de afgelopen jaren enorm toegenomen. Tussen 2012 en 2016 vertrouwde ongeveer 35 procent van de Nederlanders het bedrijf. Het steeg tussen 2017 en 2019 tot 41 procent en bereikte 53 procent in 2020. Vorig jaar daalde het echter tot 42 procent. Volgens CBS-onderzoekers vertoonde het vertrouwen in het type politici een vergelijkbaar patroon.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Bureau Sociale en Culturele Planning (SCP) dat het vertrouwen in de politiek afnam door de lange en moeizame kabinetsformatie en de politieke gevolgen van corruptie in de kinderopvangtoeslag. “De door het SCP beschreven trend wordt met deze cijfers opnieuw bevestigd”, zegt CBS-onderzoeker Frank Notton.

Vorig jaar vertrouwde 79 procent van de Nederlanders op rechters, 79 procent op de politie en 72 procent op de krijgsmacht. In 2020 was dat respectievelijk 77, 78 en 72 procent. Ook het vertrouwen in de EU nam toe. In 2021 geloofde 53 procent in de EU, tegen 48 procent het jaar ervoor. Kranten genoten vorig jaar 46 procent meer vertrouwen dan 39 procent in 2020.

READ  Defensie leidt Lady Dutch naar regionale finale | Bella

Politici zijn het minst vertrouwd van alle instellingen, aangezien vorig jaar slechts een derde van de Nederlandse bevolking de groep vertrouwde. Het vertrouwen in de medemens neemt al jaren toe, van 58 procent tussen 2012 en 2014 naar 67 procent in de tweede helft van 2021.