juni 15, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

ING compenseert Nederlandse particuliere klanten met enkele consumentenkredietproducten

ING Specificatie

ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis, die bankdiensten levert via haar werkmaatschappij, ING Bank. Het doel van ING Bank is om mensen in staat te stellen een stap voor te blijven, zowel in het leven als in het bedrijfsleven. ING Bank heeft meer dan 57.000 medewerkers die retail- en wholesalebankdiensten verlenen aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen van ING Groep zijn genoteerd aan beurzen in Amsterdam (INGA NA, INGAAS), Brussel en de New York Stock Exchange (ADR: ING US, INGN).

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie van ING, zoals blijkt uit Sustainalitics en de leidende posities van ING door onze ‘A-List’-rating van MSCI en CDP. ING Groep aandelen in toonaangevende providers STOXX, Morningstar en FTSE Russell’s belangrijkste duurzaamheids- en milieu-, sociale en governance-indexproducten (ESG). In januari 2021 heeft ING een ESG-rating van 83 (‘strong’) gekregen van de S&P Global Rating.

Belangrijke juridische informatie

Onderdelen van dit persbericht kunnen informatie bevatten of bevatten over ING Groep NV en/of ING Bank NV in het kader van Artikel 7 (1) tot (4) van de EU-verordening nr. 596/2014.

Sommige van de hierin vermelde verklaringen zijn onbeperkt, sommige verklaringen die zijn gedaan in afwachting van de toekomst en andere perspectiefverklaringen die zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en niet op historische feiten die bekende en onbekende risico’s en onzekerheden dekken die tot echte resultaten zouden kunnen leiden. , Prestaties of gebeurtenissen die in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, variëren. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen door een onbeperkt aantal factoren van dergelijke verklaringen verschillen: (1) veranderingen in de algemene economische omstandigheden, in het bijzonder veranderingen in de economische omstandigheden die van invloed zijn op de belangrijkste markten van ING, waaronder (2) de activiteiten en activiteiten van ING in de landen waar ING actief is, en ING-medewerkers, Klanten en tegenpartijen, (3) Govt-19-epidemie en gerelateerde responsactiviteiten, waaronder economische omstandigheden, vergrendeling en reisbeperkingen in de landen waar ING actief is. Veranderingen die de renteniveaus beïnvloeden, (4) wanbetaling en gerelateerde marktvolatiliteit van een belangrijke marktdeelnemer, (5) veranderingen in de prestaties van financiële markten, waaronder Europa en opkomende markten, (6) Europese en politieke onzekerheid en financiële onzekerheid in de Verenigde Staten Staten, (7) stopzetting of veranderingen in de ‘benchmark’-codes, (8) inflatie en inflatie in onze kernmarkten, (9) veranderingen in omstandigheden op de krediet- en kapitaalmarkten, in het algemeen, verandering in de kredietwaardigheid van de kredietnemer en de tegenpartij, (10) faillissementen van banken op grond van compensatieregelingen van de staat, (11) ) Niet-naleving of wijzigingen in wet- en regelgeving, die financiële diensten en belastingwetten en hun interpretatie en toepassing, (12) geopolitieke risico’s, politieke instabiliteit en beleid en acties van de overheid en regelgevende instanties, (13) sommige met minder ontwikkelde wettelijke en regelgevende structuren Landen wettelijke en S regelgevende risico’s, (14) regelgevend toezicht en regelgeving, regelgevende beperkingen op drukproeven en dividenden en distributie (onder panelleden), (15) regelgevende implicaties van de terugtrekking van het VK uit de EU, erkennings- en evenwichtsbeslissingen, (16) minimumkapitaal; En het vermogen van de ING om te voldoen aan andere verstandige wettelijke vereisten (17) verandert in de regelgeving van de ING. Vragen of andere disciplinaire maatregelen, misleiding van klanten en andere gedragsproblemen, (20) wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving, systeemonderbrekingen of -storingen, beveiligingsinbreuken, cyberaanvallen, menselijke fouten, wijzigingen in operationele praktijken of ontoereikende controles, ook door derden met met wie we zaken doen (22) Risico’s en uitdagingen met betrekking tot cybercriminaliteit Veranderingen in de wet en orde met betrekking tot cyberaanvallen en cyberbeveiliging en gegevensprivacy, (23) Veranderingen in openbare concurrerende factoren, waaronder het vermogen om marktaandeel te vergroten of te behouden, (24) Onvermogen om te beschermen onze intellectuele eigendom en inbreukclaims door derden, (25) het onvermogen om te gaan met financiële verplichtingen of het vermogen om rechten af ​​te dwingen tegen dergelijke collega’s, (27) andere risico’s en uitdagingen met betrekking tot handel, operaties, regelgeving, reputatie en klimaatverandering, (28) om belangrijke werknemers aan te trekken en te behouden. Nalaten dit te doen, (29) Toekomstige verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, (30) Het niet beheersen van bedrijfsrisico’s, gebruik van modellen, gebruik van derivaten of handhaving van passend beleid en richtlijnen, (31) Veranderingen in kapitaal- en kredietmarkten, Klantendeposito’s, inclusief interbancaire fondsen En kapitaal verstrekken om onze activiteiten te financieren, (32) andere risico’s en onzekerheden (inclusief risicofactoren) en de meest recente onthullingen van ING, waaronder persberichten, zoals beschreven in het meest recente jaarverslag van ING Crop NV www.ING.com.

READ  KPMG, een Brits-Nederlands accountantskantoor, wordt geconfronteerd met $ 5,6 miljard aan schade uit Maleisië, een stijging van 1 MTP.

Dit document kan passieve tekstadressen bevatten voor websites die door ons en derden worden beheerd. Verwijzing naar dergelijke websites is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en de informatie op dergelijke websites wordt niet vermeld in dit jaarverslag. ING geeft geen nauwkeurigheid, volledigheid of aansprakelijkheid voor informatie die wordt gevonden op een website die wordt beheerd door derden. ING wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor informatie op websites die door derden worden beheerd. ING kan niet garanderen dat websites die door derden worden beheerd, beschikbaar zijn na de indiening van dit document, of dat de informatie op dergelijke websites niet zal veranderen na de indiening van dit document. Veel van die factoren zijn niet onder controle van ING.

Alle perspectiefverklaringen die namens of namens ING zijn gedaan, gelden op de datum waarop ze zijn opgesteld, en ING aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het openbaar bijwerken of wijzigen van perspectiefverklaringen als gevolg van nieuwe informatie of om enige andere reden.

Dit document vraagt ​​niet om een ​​aanbod om effecten of enig ander rechtsgebied in de Verenigde Staten te verkopen of te kopen.