september 29, 2022

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Leren van leiders in tuinbouwinnovatie

Kende u de Nederlandse tuinbouwsector al? Winstgevend dan melkveehouderij of landbouw daar? Zoals, 133 keer meer winst?

Of ongeveer 23 keer de waarde van Ierland? Om wat cijfers te noemen, dat is – 10,6 miljard euro in 2020 tegenover 0,5 miljard euro in 2019 voor respectievelijk Nederland en Ierland.

Daarom is tijdens het onlangs gepubliceerde rapport Kansen voor de Ierse tuinbouwsector – geproduceerd door KPMG voor de Landbouw, Food en Maritieme sector – bevatte, niet verwonderlijk, een ‘lerend’ gedeelte uit Nederland.

Kijkend naar het Nederlandse model, benadrukte het rapport enkele belangrijke gebieden – kansen, zo je wilt – die Ierland zou kunnen repliceren om de sector hier te laten groeien.

Geschatte bedrijfswinst per hectare in Nederland in 2019 (€ 1000s). Afbeeldingsbron: Kansen voor de Ierse tuinbouwsector

In de bovenstaande tabel wordt uitgelegd waarom het zou kunnen werken.

Gemiddeld verdienen kassnijbloementelers in Nederland ongeveer € 176.000 na aftrek van kosten, wat 133 keer winstgevender is per hectare dan de zuivelproductie.

Dit verklaart mede de efficiëntie van de Nederlandse kassen, die hieronder zal worden besproken.

wist je dat?

  • Nederland is ’s werelds tweede grootste exporteur van landbouwproducten na de Verenigde Staten en een top vijf van wereldexporteurs in alle belangrijke subsectoren van de tuinbouw: bomen en planten; Nummer drie voor groenten en nummer 4 voor fruit.
  • De Nederlandse tuinbouwmarkt – € 10,6 miljard in 2020 – is 23 keer zo groot als die van Ierland (€ 0,5 miljard in 2019), ondanks dat er slechts ongeveer 29% meer land wordt bebouwd met tuinbouw.
  • Nederlandse Afdeling Tuinbouw Winstgevend dan melkveehouderij of landbouw; 133 keer winstgevender dan melkproductie per hectare.
READ  Dutch Brothers vermeldt 'stoere klant'-bericht op bon van dove Wago-vrouw

Glazen huizen

Door het kasmodel te omarmen en kansen op circulaire bio-economie te stimuleren, is Nederland wereldleider geworden op het gebied van tuinbouwinnovatie, en Ierland zou nog het een en ander kunnen leren.

Nederland loopt volgens het rapport voorop met een “duurzaam precisielandbouwmodel met kassen” – meer dan 9.000 hectare hightech, klimaatneutrale kassen om precies te zijn.

en dan? Veel groenten, dat is wat!

Deze tuinbouwgewassen worden geteeld in klimaatgecontroleerde omstandigheden, waardoor nauwkeurig oogsten mogelijk is met minder water en meststoffen.

Onder optimale groeiomstandigheden kan elke hectare kas dezelfde slaopbrengst opleveren als 10 hectare buiten.

Duurzame kastechnologieën worden gestimuleerd door subsidies van de Nederlandse overheid, zoals het project ‘The Glasshouse as an Energy’, waarbij zonnepanelen en innovatieve warmtewisselaars worden ingezet om energie en verbruik te besparen en het overschot voor andere doeleinden te gebruiken.

De adoptie van kassen veranderde het Nederlandse tuinieren en was mogelijk ook een gamechanger voor het Ierse tuinieren.

Maar, volgens het rapport, zijn hiervoor kapitaalinvesteringen nodig, ondersteund door investeringen in vaardigheden, onderzoek en innovatie.

wist je dat

  • Nederlandse tuinbouwproducten werden in 2020 geëxporteerd naar 180 landen
  • Duitsland is de grootste importeur van Nederlandse tuinbouwproducten, met een waarde van circa € 8 miljard in 2020, goed voor 33% van de totale Nederlandse tuinbouwexport.
  • Het grootste deel van de Nederlandse handel vindt plaats met naburige markten (binnen 1.300 km).
  • Hoewel Nederland dominante buren heeft voor exportmacht (zoals het VK voor Ierland), hebben ze een betekenisvolle diversificatie buiten die markt.

Clustering

Twee hoofden zijn beter dan één om een ​​idee te onderzoeken en uit te werken. Nederlanders renden met dit idee – en weinig anderen – door de clustering van tuinbouwproductie en agrofoodbedrijven. Groene poorten.

READ  Een zeldzame lamantijn is gehuisvest in een vijver in de Dutch Zoo [VIDEO]

Nederland heeft vijf aangewezen groene havens voor groenten
Productie van bloemen en potplanten.

Deze Nederlandse Greenports bevorderen de samenwerking binnen de industrie, en het onderliggende uitgangspunt van dit clusterontwerp is het vergroten van de economie en efficiëntie in transport en logistiek.

In het rapport wordt opgemerkt dat Ierland moet streven naar de ontwikkeling van de tuinbouwsector tot clusters die kennisoverdracht, productcommercialisering, omzet en banengroei verbeteren.

Circulaire landbouweconomie

Nederland erkent het groeiende belang van kringlooplandbouw
Het ontwikkelen van expertise op dit gebied, aldus het rapport.

Kringlooplandbouw heeft als doel om agrarische biomassa en restanten van voedselverwerking te behouden en te hergebruiken als hernieuwbare bronnen – dit vermindert afval, leidt tot minder import en vermindert de behoefte aan meststoffen.

Het Nederlandse Ministerie van Landbouw heeft onlangs een actieplan geïntroduceerd
Ondersteun de transitie naar kringlooplandbouw.

Nederland heeft pilot ‘vuurtorenboerderijen’ of pilotboerderijen opgericht om hun kennis te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de wereldwijde transitie naar kringlooplandbouw.

De Nederlandse benadering van kennisopbouw via proefboerderijen zal ervoor zorgen dat
Klaar om over te schakelen op kringlooplandbouw, volgens rapporten zou Ierland dit voorbeeld moeten volgen.

Onderzoek en financiering zijn belangrijk

Daarnaast benadrukt het rapport het belang van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en financiering om vooruitgang te boeken met tuinbouwinnovatie zoals de Nederlandse.

Er is een rijk “onderzoeksecosysteem” via Foodvalley, een kennisintensief agrifood-ecosysteem, een verzameling agrarische startups en proefboerderijen, met als middelpunt Wageningen University & Research (WUR).

Vijf van ’s werelds toonaangevende agrovoedingsbedrijven hebben R&D-faciliteiten, waaronder technologische innovaties in de landbouwsector, zoals robotachtige fruitplukkers, water- en afvalrecycling, en kassen die meer energie produceren dan ze verbruiken.

READ  De politie heeft beroep aangetekend na de vondst van het lichaam van een vermiste Nederlander (27) uit de rivier de Theems

WUR heeft verschillende actieve onderzoeksstromen op het gebied van toekomstige voedselproductie, voeding en gezondheid, groene transities, natuurbehoud en ecologie.
en landelijke/stedelijke contexten.

Onderzoeksbelanghebbenden in Ierland zouden moeten overwegen of er een nieuw instituut nodig is of dat een bestaand college in Ierland dit kan doen, aldus het rapport.

De Nederlandse overheid biedt een aantal financieringsopties voor wereldwijde en binnenlandse innovatie, en Ierland kan een reeks financieringsopties bieden voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën.