april 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlanders leggen beslag op 8.000 gereserveerde airco’s

Nederland: Nederlandse autoriteiten hebben handhavend opgetreden tegen twee niet nader genoemde bedrijven die 8.000 airconditioners en warmtepompen hebben geïmporteerd zonder de benodigde F-case-toewijzing.

Volgens de Analist Leefomgeving en Transport (ILT), zegt de Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor de handhaving van de F-gassenregelgeving, dat beide bedrijven de afgelopen twee jaar 128 warmtepompen en 8.230 airconditioners illegaal op de Europese markt hebben geïmporteerd. Alle bevatten HFK’s.

Deze units zijn afkomstig uit China en werden verkocht aan klanten in Europa.

De ILT zou een officiële verklaring hebben afgelegd tegen beide bedrijven. De procureur-generaal stelt de dienstbevoegdheid vast. Daarnaast heeft ILT boetes opgelegd aan beide bedrijven. Voor warmtepompen is de maximale boete 345.000 en voor airconditioners 500.000.

Fabrikanten en importeurs van gefluoreerde broeikasgassen onder de Europese F-gassenverordening (517/2014) moeten een Europese registratie en gereserveerde quota hebben.

In Nederland overziet de ILT de gehele productieketen, import, export, wederverkoop en gebruik. Het inspecteursbureau werkt nauw samen met de Nederlandse douane om dergelijke invoer tegen te houden.

READ  Dutch Wonderland, Cartoon Network Hotel organiseert voorjaarsbanenbeurs