februari 24, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlanders maken vangrails om windturbines te beschermen tegen op drift geraakte schepen

Nederlanders maken vangrails om windturbines te beschermen tegen op drift geraakte schepen

Het Nederlandse mariene onderzoeksinstituut MARIN heeft drie barrières getest om aanvaringen tussen schepen en zeewaterturbines te voorkomen.

De aanleiding voor het onderzoek was een incident met het vrachtschip Juliata de Jan. 31 dit jaar. De drijvende total carrier kwam in aanvaring met een tanker voordat hij het transformatorplatform en de turbinefundering van het Hollandsey Gust Jude-windpark, dat momenteel in aanbouw is, raakte.

Het eerste concept omvat een reeks oppervlaktedrijvers die worden beschermd door tractie-omroepers. Het tweede concept omvat een slim ophangnet tussen vaste palen en een onderwaterhaaklijn die is ontworpen om het anker van het derde drijvende schip te vangen.

MARIN ontwikkelde drie modellen van oplossingsformaat en voerde op 17 en 18 maart zeewaardige tests uit om te bepalen of de obstakels een model vergelijkbaar met Julietta D in stormcondities konden afbuigen.

Het onderzoeksbureau zei dat de eerste resultaten veelbelovend waren.

“We hebben vastgesteld dat alle drie de concepten het schip kunnen onderscheppen.” Zei William OttoOffshore Projectmanager bij MARIN.

De trekankers van de drijvende snaar verspreiden de glijkracht gelijkmatig zodat het schip over de golven blijft drijven. De verankerde onderwaterhaak duwt het schip in de golven, waardoor de rol minder wordt. D.w.z. het schip ligt op zijn plaats wanneer het wordt blootgesteld aan relatief lage krachten. Het Smart Suspension Net vertoonde aanvankelijk meer geur, maar kon met een iets betere afstelling ook functioneren. De komende maanden gaan we de verschillende voor- en nadelen van deze systemen evalueren.

Verschillende ideeën en alle testresultaten worden gedeeld als een open ontdekkingsproject om de meest veelbelovende ideeën verder te ontwikkelen. Het initiatief heeft geleid tot brede internationale belangstelling, zei MARIN.

READ  Twee doelpunten voor Mல்லller in nederlaag Nederlands herenvoetbal | Bella

Bij het project zijn vertegenwoordigers van de volgende Nederlandse maritieme en maritieme organisaties betrokken: Bluwater Energy Services, Moorest, Wyke Engineering, Hirema Marine Contractors, Poscolis, Custom MSC, KRVE (Rotterdam Boatman), Pygstermys. Kust.

MARIN zei dat een botsing met een geïnstalleerde windturbine ertoe kan leiden dat de turbine op het schip kapseist, wat een ernstig risico vormt voor de bemanning, passagiers, het schip en het milieu.

Naar verwachting zullen in 2030 zo’n 2.500 windturbines in de Noordzee worden geïnstalleerd, waarbij het risico wordt gelopen de turbine 1,5 tot 2,5 keer per jaar te raken, blijkt uit onderzoek van MARIN in opdracht van de Nederlandse overheid.

Jaarlijks varen er zo’n tachtig schepen op de Noordzee. Ongelukken kunnen op verschillende manieren worden voorkomen en drijvende schepen kunnen hun ankers laten zakken. Maar dit vereist vaak de actieve tussenkomst van de scheepsbemanning in moeilijke situaties. Als alternatief kunnen noodsleepboten (ETV’s) worden gebruikt om het drijvende vaartuig in veiligheid te brengen, terwijl het volgen van schepen kan worden verbeterd om een ​​of andere vorm van scheepvaartbeheer op te nemen.

“Het ongeval met Juliatta D toont de echte gevaren van schipbreuk” Said MARIN’s voorzitter van de Transport and Safety Committee Yvonne Koldenhof.

“Zelfs met huidige bronnen zoals ETV zijn incidenten als deze moeilijk te vermijden.”

De concepten voor preventie van ongevallen op zee zijn ontwikkeld tijdens de workshop van 23 februari door een team van 20 experts van MARIN en de bredere maritieme sector.

“Ons missierapport omvat maritieme beveiliging en duurzaam maritiem gebruik” Zei de directeur-generaal van MARIN baas Buchner.

READ  Tampa Bay's eerste Nederlandse Brothers Drive-Thru Coffee South Tampa | Te openen in Openingen & Sluitingen | Tampa

“Het is meer dan alleen de aandacht vestigen op de gevaren; Dat betekent zoeken naar oplossingen om ongevallen te voorkomen. Dit wilden we graag doen in samenwerking met experts van de KustwachtWe kozen voor het open innovatieprogramma. We hebben de titel “Ongevallenpreventie op Zee” gegeven omdat er veel windparken gepland zijn in de buurt van verkeersscheidingsprojecten: snelwegen op zee.”

Volg offshoreWIND.biz: