december 2, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlanders waarschuwen tegen versoepeling EU-begrotingsregels om defensie-uitgaven te stimuleren

Nederlanders waarschuwen tegen versoepeling EU-begrotingsregels om defensie-uitgaven te stimuleren

De Nederlandse minister van Financiën heeft gewaarschuwd voor het verwateren van de EU-leenregels door defensie en andere strategische investeringen te schrappen, en zei dat het panel de schuldstabiliteit in de gaten moet houden, ondanks de economische uitdagingen die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt.

Volgens Sigrid Gock staat Nederland open voor het bespreken van hervormingen in het Stabiliteits- en Ontwikkelingsakkoord, dat krediet- en tekortlimieten voor lidstaten stelt, maar het schrappen van militaire uitgaven of groene investeringen uit het SGP, zoals door sommige lidstaten wordt gesuggereerd, is “Significant risico.”

Hij zei in een interview met de Financial Times dat het “uit de boeken” verschuiven van sommige investeringen het streven naar economische integratie en kredietduurzaamheid zou schaden.

Gock sprak te midden van oproepen van Frankrijk en andere lidstaten voor een soort strategische overheidsuitgaven om prioriteit te krijgen onder het hervormde SGP. Brussel geeft aan dat de overeenkomst pas in 2024 weer in werking zal treden, een jaar later dan eerder werd verwacht, omdat de groei is geschaad door de Russische invasie van Oekraïne.

Het streven om het vertrouwen van Europa in Russisch gas te verminderen, heeft het debat over de vraag of de EU in het algemeen meer moet lenen om haar energie-investeringen te stimuleren, verder aangewakkerd.

Gock, lid van de Liberaal-Democratische Partij (D66), is voormalig VN-gezant. Hij is diplomaat en was eerder minister van Handel en later minister van Buitenlandse Zaken in de vorige regering, voordat hij eerder dit jaar aantrad. Hij is een pro-Europeaan en door sommige functionarissen wordt verwacht dat hij zich minder agressief opstelt ten aanzien van het EU-begrotingsbeleid dan zijn voorganger, christen-democraat Vopke Hogstra.

READ  Maple Ridge Girl stuurt speciale Nederlandse daggroeten - Maple Ridge News

Gock zal zijn houding dinsdag uiten in een toespraak in Maastricht na een ontmoeting met de Duitse gezant Christian Lindner in Berlijn op maandag.

De minister benadrukte dat Nederland openstaat voor nieuwe ideeën om de economische uitdagingen van de Russische oorlog tegen Oekraïne het hoofd te bieden. Hoewel de regering nog geen standpunt heeft over het al dan niet opschorten van de SGP voor nog een jaar, wil ze terugkeren naar de gebruikelijke besluitvormingspositie, waarbij ze erkent dat “de oorlog in Oekraïne het paradigma heeft veranderd”.

Cock zei dat Nederland geen firma “nee, nooit” zei bij het uitsluiten van bepaalde soorten investeringen van het SGP. Maar hij waarschuwde: “We denken dat er aanzienlijke risico’s zijn omdat je parallelle paden creëert die de werkelijke economische situatie niet rechtvaardigen.”

Hij zei dat de modernisering van het SGP kan inhouden dat schuldvermindering “haalbaar en haalbaar” is voor landen met een aanzienlijke overheidsschuld. “Maar door in boeken te investeren, weten we niet zeker of dit een oplossing zou zijn voor het ernstige probleem van economische integratie en schuldenstabiliteit.”

Toen hem werd gevraagd naar de reactie van de EU op de economische crisis, zei hij dat het “voorzichtig en voorzichtig” was om het doel van de bestaande begrotingen te onderzoeken om de effecten van de crisis te verzachten. Maar Gock goot koud water over het idee van een onmiddellijke lijn voor extra EU-leningen om de economische schok te bestrijden.

“Ja, meer willen lenen is een begrijpelijke reactie, maar ons meest nuchtere standpunt is: ‘Laten we eens kijken, kijken hoe erg de schade is, waar en onder welke omstandigheden hulp of vergoeding kan worden geboden.’

READ  Het Nederlandse FM meldt dat er nog steeds geen vooruitgang is met de straaljageralliantie

Gezien de huidige crisis benadrukte Kaag dat hoewel het EU-beleid snel evolueert, het belangrijker is om “passende processen en besluitvorming” te gebruiken dan om overhaaste beslissingen te nemen die blijvende gevolgen hebben.

“In het geval van een crisis zal men soms meer compromissen sluiten en dan minder geven. Ik ben minder veelbelovend en meer voorstander van overdrijving”, zei hij. “Wees kalm, laten we praten.”