april 19, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlands regime waarschuwt voor mogelijke emissies door klimaatverandering – Malcolm Cunningham

Malcolm Cunningham is een partner in Dentons

In mei beval de rechtbank Den Haag de Royal Dutch Shell (RDS) om de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Dit is de eerste rechterlijke uitspraak ter wereld. Hoewel de RDS in beroep gaat, zal dit besluit grote gevolgen hebben in Nederland en internationaal. Hoewel dit besluit geen beroep in stand houdt, moedigt het milieuactivisten wel aan.

Registratie Naar onze commentaar nieuwsbrief

Registratie Naar onze commentaar nieuwsbrief

De Nederlandse rechtbank oordeelde dat de verantwoordelijkheid van de RDS voor het terugdringen van de CO2-uitstoot voortvloeide uit een norm die is vastgelegd in de Nederlandse wet op de openbare foltering, met name het onderdeel dat bescherming biedt tegen handelingen of tekortkomingen die in strijd zijn met de regels van ongeschreven recht met betrekking tot behoorlijk sociaal gedrag. Bij de interpretatie van deze zorgstandaard concludeerde het Hof dat men kan kijken naar ‘soft law’-instrumenten die de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren erkennen, zoals de UN Guidelines on Trade and Human Rights (UNGP). Van deze tools wordt nu gezegd dat ze de algemeen aanvaarde standaard van organisatorische verantwoordelijkheid weerspiegelen.

De belangrijkste vraag voor de grote uitstoters in het VK is: zullen onze rechtbanken tot een vergelijkbare conclusie komen?

Schending van deze verplichting kan leiden tot beëindiging van een bepaalde vordering op een bepaalde vordering of een bevel tot vergoeding van veroorzaakte schade. De rechtbanken hebben ook de bevoegdheid om de uitvoering van een bepaalde handeling te bevelen. Het kan, althans in theorie, de weg zijn naar een bevel dat vergelijkbaar is met het bevel tegen de RDS.

Op basis van ons huidige juridische kader zou een dergelijke claim een ​​aanzienlijke hoeveelheid gerechtigheid vereisen om te slagen. Een bepaald slagveld moet aantonen dat de activiteiten van een bepaalde organisatie een nadelige situatie kunnen veroorzaken, of op zijn minst materieel kunnen bijdragen. Dit is een uitdaging wanneer het aantal huidige en historische CO2-emissies bijna niet te overzien is. De Nederlandse rechter nam de vraag soepel op en merkte op dat de RDS “mede verantwoordelijk is voor het bijdragen aan de bestrijding van klimaatverandering in overeenstemming met haar mogelijkheden”.

Totdat we de uitkomst van het RTS-beroep zien en hoe andere rechtbanken de beslissing interpreteren, verwachten we dat meer gevestigde wegen voor uitdagingen op het gebied van klimaatverandering aantrekkelijk zullen zijn voor activisten. Waaronder:

Uitdagingen via rechterlijke toetsing tot goedkeuringen voor grote infrastructuur en andere CO2-intensieve projecten. Dergelijke uitdagingen leiden vaak tot vertragingen, verstoringen en het publieke debat, zelfs als de eisers in de rechtszaak uiteindelijk falen. Een opmerkelijk voorbeeld is dat de Hoge Raad onlangs een uitspraak van het Hof van Beroep vernietigde dat het illegaal was om Heathrow Airport uit te breiden op basis van klimaatverandering. “Greenwashing”-beschuldigingen in de vorm van reclameklachten tegen bedrijven die de milieuvoordelen van hun producten of diensten verkeerd voorstellen. Actie van investeerders: Op dezelfde dag dat een Nederlandse rechtbank Shell in het ongelijk stelde, stemden de aandeelhouders van Chevron Corporation voor vermindering van de uitstoot, en een klein activistisch hedgefonds slaagde erin twee van zijn leden te verkiezen in de raad van bestuur van ExxonMobil Corporation. Beleggers wenden zich tot de rechtbank over claims met betrekking tot openbaarmaking door bedrijven en rapportageverplichtingen, en beschuldigen het bedrijf ervan de risico’s van klimaatverandering voor zijn activiteiten niet bekend te maken.

READ  Lewis Hamilton is klaar om de show te stelen van Max Verstappen tijdens de Nederlandse GP.

Wat de uitkomst van het RTS-beroep ook is, de analyse van de zaak door de rechtbank en de aanmoediging van anderen om soortgelijke uitdagingen aan te gaan, vormen een snel groeiend risico.

Malcolm Cunningham is een partner Dentons