juni 15, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse cijfers tonen honderden overtredingen in slagerijen

Volgens cijfers van de Nederlandse Levensmiddelen Maatschappij worden jaarlijks honderden waarschuwingen en boetes opgelegd voor overtredingen bij grote slagerijen.

Statistieken uit onderzoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laten problemen zien variërend van voedselveiligheid tot diergezondheid en dierenwelzijn.

In 2019 heeft de NVWA 535 schriftelijke waarschuwingen en 361 boetes uitgedeeld aan grote slagerijen met permanent toezicht in Nederland. In 2020 is dat aantal opgelopen tot 577 waarschuwingen en 417 boetes. Veel overtredingen hebben te maken met gezondheid, wat de voedselzekerheid kan aantasten.

Op plaatsen met permanent toezicht is de NVWA-dierenarts aanwezig tijdens het slachtproces. Zij voeren officiële controles uit op voedselzekerheid, dierenwelzijn en diergezondheid. Ook kijken ze naar bedrijfsprocessen en grijpen in door zo nodig bij te sturen. Of een locatie permanent wordt bewaakt, hangt af van factoren als het aantal gedode dieren, het aantal dagen per week slachten en de snelheid van slachten.

Na de eerste overtreding krijgt een bedrijf een waarschuwing voordat het een boete krijgt. Een slagerij kan zich verzetten tegen een dergelijke boete en het kan enige tijd duren om dergelijke gevallen op te lossen.

De maatregelen die sinds maart 2020 zijn genomen om COVID-19 te bestrijden, hebben weinig verandering gebracht in de controle op het dierenwelzijn, maar er blijft één dierenarts op het moment van slachten, mede dankzij de veiligheidsuitrusting. Ze maakten de impact van voedselzekerheid in 2020 echter met minder studies dan in 2019. Dergelijke controles omvatten hygiëne, dierlijke bijproducten, microbiologische normen en diagnostiek.

Voedselveiligheid bevindingen
Van de meer dan 13.000 beperkingen op de voedselveiligheid in de pluimveesector in 2020 zijn ongeveer 550 overtredingen geconstateerd, wat heeft geleid tot bijna 400 schriftelijke waarschuwingen en bijna 200 boetes, waarvan er 50 onopgelost bleven.

READ  20% korting op deze compacte Le Creuset braadpan Amazon - Bestel vandaag en arriveer net op tijd voor Moederdag

Kip wordt gedefinieerd als het vlees van kippen, slachtkuikens, eenden en fazanten. De 18 grootste pluimveebedrijven zijn goed voor 99 procent van de slacht in Nederland.

Van de ruim 16.000 beperkingen op de voedselveiligheid in de roodvleesindustrie in 2020 zijn 270 overtredingen geconstateerd, waarvan bijna 200 schriftelijke waarschuwingen hebben geleid tot 100 boetes, waarvan 48 onopgelost gebleven.

Regels voor rood vlees zijn onder meer varkens, runderen, kalveren, schapen en paarden. In 2019 waren er in Nederland 22 roodvleesslachterijen met permanent toezicht. In 2020 waren 20 bedrijven samen goed voor 90 procent van de bloedbaden in het land.

Volgens Lisette de Ruigh, onderzoeksdirecteur bij NVWA, is het belangrijk om veilig vlees voor dieren te produceren.

“We vertrouwen erop dat deze afdeling zich tot het uiterste inspant om het welzijn van dieren, de gezondheid van dieren en de veiligheid van voedsel op een systematische manier te waarborgen. Onze begeleidende dierenartsen zijn dagelijks in gesprek met slagers. Strikt ingrijpen door bijvoorbeeld streng toezicht in te stellen of het opschorten van het moordproces’, aldus De Ruik.

Vlees kan ook als dierlijk bijproduct worden afgebroken, zodat het niet meer voor menselijke consumptie kan worden gebruikt.

Lawrence Hodemaker, hoofd van het Federal Bureau of Meat (COV), zei dat statistieken aantonen dat de sector grotendeels compliant is, en was het oneens met de “onnodig negatieve” presentatie van gegevens, met de nadruk op honderden boetes en waarschuwingen per jaar.

“Het beeld dat het schetst is niet representatief. Het lijkt erop dat de analist zichzelf met deze kop wil omschrijven ten koste van een afdeling die het echt goed doet. Ook zijn er overtredingen gemeld en loopt er nog een bezwaarschrift tegen hem. In de praktijk “Deze tijdelijke overtredingen zijn vaak omkeerbaar. Worden ontvangen of geweigerd. Door dit te publiceren ontstaat er een oneerlijk negatief imago”, aldus Hotmaker.

READ  Wat betekenen de Nederlandse verkiezingen voor Europa?

(Om u aan te melden voor een gratis abonnement op Food Safety News, Klik hier)