mei 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse controllers bundelen krachten om digitaal veld te overzien | Hogan-niveaus

In deze samenwerking wordt kennis en ervaring uitgewisseld over onderwerpen als kunstmatige intelligentie, algoritmen en dataverwerking, online design, maatwerk, manipulatie en cheaten. Toezichthouders zullen gezamenlijk investeren in kennis, expertise en capaciteit, en onderzoeken of ze elkaars handhavingsacties kunnen ondersteunen, inclusief het gezamenlijk aanpakken van digitale marktvraagstukken.

Digitale dienstverleners zijn onderhevig aan een complex en evoluerend juridisch landschap. Naleving van wet- en regelgevende verwachtingen kan een uitdaging zijn, omdat zelfs voor één dienst of één aspect van een dienst meerdere wetten van toepassing zijn en verschillende regelgevers bevoegd kunnen zijn. Regelgevers op het gebied van privacy, consumentenbescherming, concurrentie, digitale inhoud en financiële diensten kunnen bijvoorbeeld even competent zijn. Terwijl de naleving van meerdere wetten en regelgevingsverwachtingen wordt gegarandeerd, zal een harmonieuze benadering en verbeterde samenwerking tussen regelgevers van inspanningen om digitale diensten in Nederland of vanuit Nederland te leveren, helpen. Dit zou het Nederlandse vooruitstrevende ondernemingsklimaat verder kunnen versterken.

De Europese Unie ontwikkelt in hoog tempo nieuwe regels voor digitale diensten. Onder bestaande en nieuwe regels is de gedeelde of onderling verbonden capaciteit van regelgevers in de digitale sector steeds alomtegenwoordig. Enkele voorbeelden zijn de Public Data Protection Regulation (EU) 2016/679, de Order on ePrivacy 2002/58/EC (vervangen door de ePrivacy Regulation voorgesteld door de Europese Commissie), en de Unlawful Trade Order 2005/29/EC. Procedures, handhavingsbevel en modernisering van de consumentenbeschermingsregels van de Unie (EU) 2019/2161, aardbevingsverordening (EU) 2018/302, platform-to-business-omleiding, Verordening (EU) 2019/1150 (EU) 2015/2366 betalingsdiensten 2, Richtlijn (EU) 2018/1808 Voorstellen van de Europese Commissie inzake audiovisuele mediadiensten, 2000/31/EG E-commerce and Digital Services Act en Digital Markets Law.

READ  De Nationale Politie heeft de privacy van gegevens geschonden bij het gebruik van een Europees informatiesysteem

Gezamenlijke regelgeving zal de inspanningen van digitale dienstverleners ondersteunen om integratie tussen wetten binnen hun diensten te gebruiken en, bijvoorbeeld, om in dit opzicht een conforme aanpak te vinden:

  • Transparantie. Aanbieders van digitale diensten moeten de gebruikers transparantie bieden over de diensten die zij leveren door te voldoen aan de vereisten van het financiële, privacy- en consumentenrecht. Aanbieders van onlinediensten dienen waar mogelijk gebruikers inzicht te geven in hun financiële situatie en hun kosten om informatie te integreren over de eisen of meerdere betaalrekeningen voor de aanbieders van onlinewebwinkels die bij de verkoop van producten persoonsgegevens van klanten verwerken. );
  • Zakelijke communicatie. Het verstrekken van zakelijke communicatie aan gebruikers door digitale dienstverleners moet voldoen aan privacyregels en consumentenwetgeving. Deze wet heeft onder meer betrekking op de bepalingen met betrekking tot misleidende advertenties, de inhoud van advertenties op een digitale site of ongevraagde communicatie; En
  • Verwerking van gegevens en concurrentie. Aanbieders van digitale diensten die gegevens verwerken om prestaties of gedrag te analyseren dat van invloed is op de concurrentie op de markt, zijn bijvoorbeeld verplicht om activiteiten uit te voeren zoals het delen van persoonlijke gegevens tussen bedrijven of het gebruik van bedrijfsgegevens in overeenstemming met privacy- en concurrentieregels.

Samenwerking tussen betrokken regelgevers via het platform kan bijdragen aan de duidelijke verwachtingen van regelgevers in Nederland, waardoor de naleving van verschillende regelgevende voorschriften die van toepassing zijn op digitale dienstverleners wordt vergemakkelijkt, wat uiteindelijk ten goede komt aan gebruikers van digitale diensten. Het kan ook normen stellen voor andere landen in de EU.

READ  Nederlandse privacywaakhond zoekt informatie bij OpenAI, signaleert zorgen