juni 19, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse gesprekken over textieldeal vastgelopen

Nederlandse gesprekken over textieldeal vastgelopen

Gedetailleerde onderhandelingen om tot een vervolgsysteem te komen op het voormalige Nederlandse Akkoord Duurzame Kleding en Textiel (AGD). 2021 kwam eindelijk tot een eindeEen focus op het bevorderen van duurzaamheid en ethische praktijken in de industrie heeft geen vooruitgang opgeleverd.

Belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), konden geen overeenstemming bereiken over de reikwijdte van een mogelijke overeenkomst. Als gevolg hiervan werden de onderhandelingen stopgezet.

Tot de deelnemende bedrijven behoren grote brancheverenigingen zoals Detailhandel verkoop en Modint, de vakbonden CNV en FNV, en de ngo’s Solidaridad en UNICEF.

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) waren de betrokken partijen het “niet eens over de reikwijdte van een mogelijk akkoord”, wat leidde tot de afsluiting van het onderhandelingsproces. Ondanks deze tegenslag zijn de partijen vastbesloten om toekomstige samenwerkingen en bilaterale partnerschappen na te streven die kritieke kwesties aanpakken die van invloed zijn op de toeleveringsketen van textiel.

Discussies over het verkennen van een nieuwe deal Eind 2021 gelanceerd met als doel een convenant tot stand te brengen tussen bedrijven, vakbonden en ngo’s over mensenrechten, internationale arbeidsrechten, milieu en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector.

Partijen streefden gezamenlijk naar leiderschap met inachtneming van verantwoord zakelijk gedrag, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP’s inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

READ  De Britse premier Rishi Sunak sloot zijn woning in Downing Street 10 af bij de Nederlandse premier; Dit is wat er daarna gebeurde