februari 5, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse overheid investeert € 200 miljoen in alle universitaire afdelingen

Universiteiten in Nederland (UNL) hebben aangekondigd dat de Nederlandse overheid in het kader van een regeerakkoord ter ondersteuning van het herstel van de universiteiten in Nederland jaarlijks € 200 miljoen zal investeren in alle universitaire afdelingen.

Het nieuws werd bevestigd door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkraf, die ook nadere details gaf over de investeringen van het kabinet in hoger onderwijs en onderzoek.

In een persbericht verwacht UNL dat de alliantieovereenkomst meer dan 700 700 miljoen zal investeren, voornamelijk in onderzoeksbeurzen en sectorale projecten, aldus Erudera College News.

Als onderdeel van de 200 200 miljoen steun voor universitaire afdelingen, zal elk van de volgende afdelingen voorstellen indienen waarin wordt beschreven hoe zij hun afdelingen kunnen verbeteren:

  • Medisch
  • Natuurwetenschap
  • Techniek en technologie
  • Sociale wetenschappen en geesteswetenschappen

Daarnaast merkt minister Dijkgraaf op dat er jaarlijks ruim € 200 miljoen wordt besteed aan projecten op het gebied van grootschalige onderzoeksinfrastructuur, studentenwelzijn en het matchen van aanvragers met Europese onderzoeksgelden.

In 2023 betaalt het kabinet € 300 miljoen per jaar aan persoonsgebonden budgetten voor universitaire onderzoekers in de vorm van ‘starters- en stimuleringssubsidies’. Deze financiering wordt bepaald door de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur. Universitaire Medische Centra.

Van subsidies wordt verwacht dat ze wetenschappers meer flexibiliteit bieden als het gaat om onderzoek en de directe en indirecte financiële balans verbeteren.

De Nederlandse regering heeft al meer dan $ 6 miljard aangekondigd aan investeringen in onderzoek, innovatie en onderwijs van het Nationaal Ontwikkelingsfonds, dat volgens UNL universiteiten zal helpen terug te verdienen.

READ  De Nederlandse werf weigert lading op P&O's Pride of Rotterdam te laden uit solidariteit met de Britse zeilers.

“Universiteiten gaan dit geld gebruiken om de werkdruk van het personeel te verminderen en onderzoekers de kans te geven meer onderzoek te doen. We zijn blij dat we nu kunnen evolueren naar een onderwijsstandaardDat zegt Peter Dussenberg, voorzitter van de Universiteit van Nederland.

Uit onderzoek van PwC blijkt dat universiteiten in Nederland een langdurig tekort hebben van € 800 miljoen met een tekort van € 300 miljoen, vooral door de snelle toename van het aantal studenten met een financieringstekort. Voor onderzoek.

“Deze investeringen in onderzoek en onderwijs zullen een grote bijdrage leveren aan het herstel van de balans.” In het persbericht staat verder.

Naast de reeds aangekondigde belangrijkste investeringen, zet de beleidsbrief een aantal investeringen in de gehele onderzoeksomgeving uiteen.