februari 24, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nieuwe Nederlandse wet: Transparantie is key!

Nieuwe Nederlandse wet: Transparantie is key!

Vanaf aanstaande maandag 1 augustus treedt in Nederland een nieuwe wet in werking als gevolg van een EU-richtlijn om transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden te helpen verbeteren.

Een van de belangrijkste wijzigingen om op te merken is de uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever over de arbeidsomstandigheden van de werknemer, waaronder werktijden, het ontslagproces, looncomponenten en betaald verlof. Werkgevers dienen de sjablonen van hun arbeidsovereenkomst te herzien om ervoor te zorgen dat de vereiste secties worden gedekt en deze indien nodig bij te werken.

Andere belangrijke wijzigingen hebben betrekking op de verplichte werkgeversopleiding en ondersteunende maatregelen. Met ingang van 1 augustus moeten de kosten van een verplichte training worden gedekt door de werkgever en de tijd die een werknemer aan een dergelijke training besteedt, wordt behandeld als werktijd. Het is niet mogelijk om met de werknemer af te spreken dat hij de (verplichte) scholingskosten na uitdiensttreding geheel of gedeeltelijk vergoedt en eventuele bestaande bedingen zijn niet geldig. Daarnaast is een algemeen verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden niet toegestaan, tenzij werkgevers een objectieve reden hebben om dergelijke werkzaamheden te beperken (zoals de gezondheid en veiligheid van werknemers). Zonder objectieve reden zijn alle contractuele beperkingen vanaf 1 augustus ongeldig.

En volgens de nieuwe wet komen in aanmerking komende werknemers in aanmerking voor “meer voorspelbare en veiligere werkomstandigheden” (zoals een meer voorspelbaar schema). Werkgevers hoeven de aanvraag niet goed te keuren, maar moeten wel binnen 1 of 3 maanden (afhankelijk van de grootte van de werkgever) schriftelijk reageren.