juni 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Op de top van Glasgow wilden de Nederlanders meer vooruitgang in de geleidelijke winning van steenkool

Demonstranten bij een demonstratie tegen klimaatverandering in oktober. Foto: DutchNews.nl

Er zijn verbeteringen aangebracht op de Cop26-klimaatconferentie in Glasgow, maar er moet nog veel meer worden gedaan namens de volgende generatie, zei junior minister van Economische Zaken Dylan Yesilkos in een verklaring. Reactie op Twitter Op zondag.

De minister zei met name verdere voortgang te willen zien bij het uitfaseren van het gebruik van kolen. In de slotverklaring is onder druk van India en China de term ‘uitfasering’ veranderd in ‘uitfasering’ van steenkool.

Desondanks mogen we de resultaten van deze conferentie niet onderschatten”, aldus Yesilgoz.

Nederland weigerde aanvankelijk een toezegging te ondertekenen om overheidsfinanciering voor fossiele brandstofprojecten in het buitenland op te schorten, maar stemde later in met een ommezwaai.

Aan het einde van de conferentie zeiden Nederlandse milieugroeperingen echter dat het teleurstellend was dat ze niet hadden ingestemd met het geleidelijk verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Afgevaardigden kwamen overeen om volgend jaar opnieuw samen te komen om verdere grote koolstofreducties te beloven in een poging om de temperatuurstijging tot 1,5 ° C te beheersen. De huidige deals zullen de opwarming van de aarde slechts beperken tot ongeveer 2,4 ° C, en experts zeggen dat het miljoenen mensen zou kunnen blootstellen aan extreme weersomstandigheden.

Steenkool is goed voor ongeveer 40% van de jaarlijkse CO2-uitstoot.

READ  Laura Delaney leidt Ierland naar overwinning tegen Nederland

Bedankt voor uw donatie aan DutchNews.nl

Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken hebben gedoneerd. Dankzij uw financiële hulp hebben wij onze berichtgeving over de coronacrisis in de avonduren en weekenden kunnen uitbreiden en u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.

DutchNews.nl 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers kunnen we je niet voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over Nederlandse zaken. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog niet gedoneerd, maar wilt u dit wel graag doen, Dit kan via Ideal, Creditcard of PayPal.