juni 21, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Protesten Nederlandse boeren tegen emissiereductie verspreid over EU

Protesten Nederlandse boeren tegen emissiereductie verspreid over EU

Protesten van Nederlandse boeren tegen overheidsbeleid en “overbevolking” die hun bedrijven vernietigen, hebben zich verspreid naar veel Europese landen.

Boeren protesteren tegen prijsstijgingen en overheidsbeperkingen op het aantal vee en het gebruik van kunstmest in een poging de CO2-uitstoot te verminderen.

Vorige maand kondigde het Nederlandse kabinet plannen aan voor een plan van £ 22 miljard om de stikstofuitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen om te voldoen aan de EU-regelgeving inzake nitraatvervuiling. In sommige gebieden kunnen emissiereducties van 70% of meer nodig zijn.

Zie ook: Nederlandse boeren organiseerden massale protesten tegen bedrijfssluitingen

Volgens de voorstellen zouden boeren de uitstoot van lachgas en ammoniak door hun veeteelt drastisch moeten verminderen met 40%, waardoor veel boerderijen moesten inkrimpen en sommige moesten sluiten (zie onderstaand paneel).

Duizenden boze Nederlandse boeren gebruikten hun tractoren om havens, luchthavens en wegen te blokkeren. Op straat werden strobalen verbrand en mest op overheidsgebouwen gedumpt.

Inmiddels zijn er video’s opgedoken van Nederlandse supermarkten die zonder eten komen te zitten.

Nu hebben Duitse, Italiaanse, Spaanse en Poolse boeren protesten gelanceerd als blijk van solidariteit in wat hard op weg is een EU-brede campagne te worden tegen “anti-agrarisch” beleid.

Boeren vrezen dat zij de volgende kunnen zijn en dat hun regeringen zullen proberen een soortgelijk klimaatbeleid op te leggen om te voldoen aan de EU-regels, die volgens hen een bedreiging kunnen vormen voor hun levensonderhoud en de wereldwijde voedselvoorziening kunnen verstoren.

Op woensdag 6 juli blokkeerden Duitse boeren samen met hun landgenoten de wegen naar de stad Heerenburg aan de Nederlands-Duitse grens.

READ  Visie Energie Maatschappij. (VENG) kondigt fusie aan van nieuwe Nederlandse dochterondernemingen om strategische initiatieven voor toekomstige partners mogelijk te maken

In Italië hebben boeren tractorprotesten georganiseerd op wegen op het platteland en gedreigd hun protesten naar de straten van Rome te brengen.

Een video op sociale media toonde tientallen tractoren die samenkwamen op een landelijke weg, met een boer die schreeuwde: “We zijn geen slaven, we zijn boeren! We kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen!”

Boerenprotest bij Heerenburg aan de Nederlands-Duitse grens © ANP/Alamy Stock Photo

In Polen protesteerden duizenden boeren in Warschau met spandoeken en plakkaten tegen de regering. Ze riepen: “Genoeg is genoeg! We laten ons niet beroven!” en “Wij arbeiders kunnen niet betalen voor een crisis gecreëerd door politici!”

Poolse boeren zeggen dat stijgende productiekosten, vooral kunstmest, een bedreiging vormen voor hun levensonderhoud. Tegelijkertijd zeggen ze dat hun regering goedkope voedselimport toestaat.

Op 1 juliVerbannen Boeren John blokkeerde de snelweg A4 in Andalusië Weerstand Tegen stijgende prijzen van brandstof en essentiële goederen.

Het Franse account “Le konvoy de la liberté” (Vrijheidskonvooi) op ​​Twitter tweette: “De Duitse boeren komen ook in opstand. De Nederlandse, Italiaanse, Poolse en Duitse, het wordt een wereldwijde beweging.

Waarom protesten?

De golf van protesten die in Nederland begon, werd aangewakkerd door regeringsvoorstellen om de lozing van bekende verontreinigende stoffen uit de over het algemeen intensieve vee- en gewasproductiesystemen van het land te beperken.

De voorstellen komen als reactie op druk van de EU-commissie en juridische uitdagingen van milieugroeperingen, die zeggen dat ze niet genoeg doen om te voldoen aan de voorwaarden van de EU-nitraatrichtlijn van 1991, die is ontworpen om waterwegen te beschermen tegen vervuiling door nitraten uit agrarische bronnen.

READ  Nederlandse journalist zegt dat Spurs een transfer voor Chelsea-ster willen bespreken - Reactie

Daarom heeft het kabinet voorstellen gedaan om de uitstoot van stikstof en ammoniak in het hele land tegen 2030 met 50% te verminderen.

In sommige gebieden in de buurt van “natuurgevoelige” locaties zullen bezuinigingen van 75-95% worden opgelegd, waardoor het moeilijk wordt voor welke landbouw dan ook – zelfs biologische – om door te gaan.

Als de wet door het parlement wordt aangenomen, hebben de regionale autoriteiten 12 maanden nodig om met plannen te komen om deze nieuwe doelstellingen te halen.

Hoewel de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt, heeft het kabinet vijf basisopties voor de landbouwsector geschetst:

  • Investeer in technologie voor schoner vee
  • En stap over op ‘kringlooplandbouw’ met lagere veebezetting
  • Pas het bedrijfsmodel aan met gedwongen veevermindering
  • Accepteer fondsen voor verplaatsing van landbouwindustrieën naar nieuwe gebieden
  • Geconfronteerd met gedwongen aankoop van boerderijen, leidend tot sluiting

Dit heeft Nederlandse boeren met grote onzekerheid en woede achtergelaten over een overheid die hun industrie en expansie van oudsher ondersteunt.

De Nederlandse boerenbond LTO schat dat dergelijke maatregelen in 2030 30% van de boerenbedrijven failliet kunnen doen gaan. Het stelt dat geld dat bestemd is voor verplichte aankopen beter kan worden besteed aan investeringen in technologie of de geleidelijke inkrimping van sommige bedrijven.

Er is momenteel een impasse tussen de vakbonden en de regering, al is er hoop dat de voorstellen worden heroverwogen.