februari 24, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Rijke Nederlanders betalen weinig belasting: Planbureau

Rijke Nederlanders betalen weinig belasting: Planbureau

Rijke Nederlanders betalen geen hoge belasting. Zowel gezinnen met middeninkomens als met hoge inkomens dragen 40 procent van hun inkomen bij aan belastingen. Maar degenen die meer dan 1 procent verdienen, geven slechts 21 procent van hun inkomen uit aan belastingen – minder dan degenen die minder verdienen, NRC-rapport Op basis van een nieuwe studie van het Centraal Planbureau CPB.

“Hoge inkomens betalen een lagere belasting, wat een nieuw gevolg is”, zegt CPB-belastingeconoom Arjan Lejor tegen de krant. “Hogere inkomens betalen hogere belastingen – de heersende opvatting – komt niet tot uiting in dit onderzoek.” Voor analyse bestrijkt het CPB alle lijnen. Onderzoekers hebben ontdekt dat de inkomstenbelasting hoger is voor mensen met een hoog inkomen, maar andere belastingen hebben het tegenovergestelde effect. CPB-onderzoekers keken naar de statistieken van 2016, de nieuwste complete en uitgebreide database.

Sociale bijdragen zoals werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsprogramma’s zijn beperkter. Degenen met een hoger salaris betalen geen premie boven dat plafond. Dus als uw salaris hoger is dan die grens, neemt de last van uw relatieve sociale premies af. Belastingen op consumptie – btw en accijnzen – hebben ook grote gevolgen voor lagere inkomens. Ze besteden er een groot deel van hun inkomen aan. Hoe hoger het inkomen, hoe meer er over is.

Dat de rijkste 1 procent van de Nederlanders relatief weinig belasting betaalt, hangt vaak samen met hun belang in bedrijven. Aanzienlijk minder dan belasting op bedrijfswinsten. “We hebben deze winst aan gezinnen toegewezen op basis van financiĆ«le voordelen”, legde Lazor uit aan de krant. “Hierdoor is de belastingdruk op deze groep lager. We laten het voor het eerst zien.”

READ  De ABC-raad ontvangt delegaties uit het Nederlandse bedrijfsleven tijdens een educatief bezoek aan NI

Wat de overheidsuitgaven betreft, constateert het CPB de herverdeling van rijkdom van rijk naar arm. Een laag inkomen profiteert aanzienlijk van bijstandsuitkeringen en toeslagen. Het CPB schat dat zonder dit soort overheidsuitgaven de helft van de lage inkomens 19 procent van het nationaal inkomen zou ontvangen. De regering verhoogde het tot 29 procent. Wie meer dan 10 procent verdient, ontvangt een kwart van het nationaal inkomen. Zonder de inspanningen van de regering zou dat een derde zijn.