juni 9, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Shell en Enigo gaan via joint ventures Nederlandse offshore aanbestedingen in

Via hun joint ventures, Ecowende en SchakelWind, Schelp En Enigo Kustwindparken participeren in aanbestedingen voor Hollands Cust (West) terreinen VI en VII.

Met Ecowende willen de bedrijven mariene windparken creëren met een rijk ecosysteem, minimale impact op vogels en vleermuizen en een netto positieve impact op de natuur met de onderwaterwereld. Het wordt uitgevoerd met tientallen partners, waaronder experts, kennisorganisaties en zakenpartners uit binnen- en buitenland.

Met SchakelWind willen Shell en Eneco een nieuwe fase in energieoverdracht realiseren voor alle sectoren in het Nederlandse klimaatakkoord. Naast het windpark Hollands Cust (West) Terrein VII gaat SchakelWind landelijk grote investeringen doen. Zo komen er projecten die volledig meebewegen met de stroomopwekking van het windpark. Met een diversificatieprogramma met diverse innovaties en stages en promotieonderzoek ondersteunt Scalwind de verdere Nederlandse integratie van zeelucht.

Hollands Cust (West) VI en VII zullen naar verwachting voldoende energie leveren voor ongeveer 6% van de Nederlandse elektriciteitsvraag. Beide windparken liggen 53 kilometer ten westen van de Nederlandse kust, ten westen van IJmuiden, en gaan in 2026 open.

“We zetten een volgende stap door samen met Enigo een grootschalige uitrol van kustlucht te realiseren.” Via de veiling voor de Holland Cust (West) investeren we fors in groene energie en waterstofproductie. Zo werken we verantwoord en met onze klanten aan een breder en schoner energiesysteem in Nederland.

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Development Officer van Eneco, zegt: “Door deze joint ventures kunnen we samen met Shell de energieoverdracht in Nederland op zee, op het land en in alle sectoren verder versterken.” “We lossen een aantal belangrijke vraagstukken op en spelen zo een sleutelrol bij het behalen van de doelstellingen uit het Nederlandse Klimaatakkoord.”

READ  Arsenal neemt het donderdag op tegen PSV - vormen Nederland een bedreiging voor onze toppositie?