september 30, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Uitspraken van het Hof van Beroep vereisen niet dat de Nederlandse staat de sterilisatiekosten vergoedt

Uitspraken van het Hof van Beroep vereisen niet dat de Nederlandse staat de sterilisatiekosten vergoedt

De overheid hoeft vrouwen geen gratis hormonale anticonceptiva te verstrekken. Hij regeerde Gerechtshof Den Haag dinsdag. De uitspraak was een beroep tegen een uitspraak van een lagere rechtbank die een rechtszaak verwierp die was aangespannen door vijf maatschappelijke organisaties die probeerden de Nederlandse overheid te dwingen de kosten van geboortebeperking voor vrouwen te dekken.

Deze organisaties dringen aan op gratis anticonceptie voor alle vrouwen, wat mogelijk wordt gemaakt door het basispakket van de zorgverzekering. Ze startten juridische stappen, daarbij verwijzend naar impliciete discriminatie, aangezien vrouwen in de eerste plaats de financiële kosten van de anticonceptiepil of het spiraaltje dragen. Organisaties voerden aan dat het de plicht van de overheid is om deze vorm van discriminatie uit te bannen.

Al in oktober 2021 wees de rechtbank in Den Haag dit verzoek af en oordeelde dat politici, en niet rechtbanken, moeten beslissen of de overheid de kosten van anticonceptie moet dragen. Vijf bedrijven hebben een rechtszaak aangespannen: Stichting Clara Wichmann, Stichting Decodesac, Vereeniging Nederlandse Vrouwen Rod, Stitching Women Inc. en Vereeniging Humanistische Verband. Ze gingen later in beroep.

Dinsdag bevestigde het Hooggerechtshof het vonnis en zei dat de regering geen schadevergoeding hoefde te betalen. Volgens de rechtbank vormde de verklaring van de organisaties geen bewijs voor de bewering dat “met name vrouwen de kosten van anticonceptie dragen”. De rechtbank merkte ook op dat de Nederlandse regering zich niet aan “enige indirecte discriminatie” begaat. Het Hof heeft eerder geoordeeld dat mensenrechtenverdragen het recht op gratis anticonceptie niet garanderen.

In 2011 schrapte de overheid de anticonceptiepil, die in Nederland veel wordt gebruikt, uit het basispakket van de zorgverzekering, omdat deze medisch gezien niet noodzakelijk was. Voor meisjes onder de 18 jaar worden de pillen nog vergoed vanuit de basisverzekering en voor meisjes tussen de 18 en 21 jaar worden de kosten vergoed door Medicare. Maar vrouwen ouder dan 21 jaar moeten de pil zelf toedienen.

READ  Nederlandse bioscopen verhogen de ticketprijzen vanwege hoge energiekosten

De indieners hebben drie maanden de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis en een hoorzitting te volgen bij de Hoge Raad.