januari 29, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Update Nederlandse loonbelastingwijzigingen 2023

Op weg naar 2023 heeft de Belastingdienst (Belastingdienst) updates gepubliceerd over een aantal wijzigingen in de loonheffingen voor het nieuwe jaar, zoals een verhoging van het heffingsvrije vermogen voor thuiswerken en een verhoging van het heffingsvrije vermogen. budget van de werkkostenregeling en (onder voorwaarden) dit heffingsvrije budget voor werknemers Kan als renteloze lening worden gebruikt. Tot slot vragen wij uw aandacht voor de wijzigingen in het 30%-regime en de forse verhoging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid in 2023.

30%-toeslag of vergoeding van werkelijke buitenlandse kosten

Onder het bestaande 30%-regime kunnen werkgevers en werknemers in plaats van de 30%-regeling ervoor kiezen om werkelijk gemaakte buitenlandse kosten belastingvrij te vergoeden. Voor selectie gelden uiteraard geen andere specifieke voorwaarden dan het voldoen aan de loonbelastingvoorwaarden die gelden voor een dergelijke teruggaaf/toeslag.

Dit examen moet vanaf 1 januari 2023 worden afgelegd per kalenderjaar. De keuze moet door de werkgever worden gemaakt. Deze verplichting is ingevoerd als maatregel om het voor werkgevers en werknemers onmogelijk te maken om gedurende het kalenderjaar te ‘cherrypicken’ als de 30%-toeslag gemaximeerd moet worden vanwege andere voorgenomen wijzigingen in het 30%-regime (zie hieronder).

De verkiezing moet plaatsvinden in de eerste loonperiode van het kalenderjaar. Voor werknemers die op of na 1 januari van het betreffende kalenderjaar in dienst treden, dient de keuze te worden gemaakt in de eerste loonperiode volgend op de indieningstermijn van vier maanden die van toepassing is op het 30%-arrest.

30% belastingvrij vermogen wordt beperkt. Bescherm het recht op overgangsjustitie

In het Belastingplan 2023 wordt een plafond voor de berekening van de vergoeding voorgesteld van 30%. Deze beperkingsmaatregel gaat in per 1 januari 2024. Deze grens is gesteld op het maximumloon volgens de Wet Normering Hogere Inkomens, in de volksmond ook wel de WNT genoemd. In 2022 is dit maximum € 216.000. Het maximumloon onder de WNT wordt in 2024 naar verwachting hoger, omdat het bedrag gekoppeld is aan de groei van de contractloonkosten voor de overheid.

READ  Dutch Bros Coffee opent nieuwe locatie in Tulsa en bedient Owasso, Collinsville

Intermediaire wet

Voor werknemers voor wie de 30%-regeling is toegepast in het laatste loontijdvak van 2022 geldt de beperkingsmaatregel pas vanaf 1 januari 2026.

Forse verhoging grens premie-inkomen werkgeversbijdragen sociale zekerheid

Er is een forse verhoging aangekondigd van de drempel van de werkgeversbijdragen en het werkgeversbijdrage-inkomen Zvw: van 59.706 euro naar 66.952 euro. De verhoging van de werkgeverslasten zal circa EUR 1.800 per werknemer bedragen.

Verhoog uw heffingsvrij vermogen voor thuiswerken

Belastingvrije vergoeding voor thuiswerken (vrijstellingVanaf 2023 wordt deze verhoogd naar € 2,15 per dag (2022: € 2,00).

Verhoog het heffingsvrije budget werkkostenregeling.

Voor 2023 gaat het heffingvrije budget werkkostenregeling omhoog naar 3,00% van de belastbare loonsom inclusief € 400.000 (eerder voorgesteld: € 1,92%; 2022: 1,7%). Bij een belastbare loonsom boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Rente op personeelsleningen, werkkosten kunnen volgens de regeling worden meegenomen in het heffingsvrije budget

Op basis van DTA’s Nieuwsbrief Loonbelasting 2023 (versie 14 november 2022) kan het (verhoogde) heffingsvrije budget van 2023 worden ingezet voor het rentevoordeel dat de werknemer ontvangt op een renteloze lening van de werkgever. Een belastingvrij budget kan worden gebruikt om schulden (gedeeltelijk) af te schrijven. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet de werkgever het belastbaar voordeel uit de werkkostenregeling aangeven als definitief belastbaar inkomen. Het belastingvoordeel gaat ook gelden voor leningen die zijn afgesloten vóór 2023. Handboek Loonheffingen (Paragraaf 4.2 en 22.2.5) Dit betreft de zogenaamde ‘huisartsenpraktijktoets’ (gebruelichtstoets) toepassen. Het is noodzakelijk om in elk geval de werkelijke mogelijkheden onder deze test te controleren.

READ  Nederlandse vaccinverdachte en anti-lock econoom Govt sterft aan ziekte

Andere wijzigingen in de loonheffingen

Voor enkele andere wijzigingen in de loonheffingen die op 1 januari 2023 worden verwacht, verwijzen we naar onze nieuwsbrief Prinsjesdag 2022: Wijzigingen in de loonheffingen.