oktober 2, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Uw belastingteruggaaf in Nederland

Uw belastingteruggaaf in Nederland

Buitenlandse werknemers die in Nederland wonen en werken, moeten belasting betalen over hun inkomen. Het is niet verrassend, maar wat je misschien niet weet, is dat duizenden van deze buitenlanders aan het einde van elk jaar recht hebben op belastingteruggave, Rory Lynskey. vrijstelling van belasting Ze zullen het uitleggen.

Als u een buitenlandse werknemer bent die in Nederland woont en inkomen verdient, is het belangrijk om een ​​goed begrip te hebben van de lokale belastingregels en -vereisten, zodat u het geld kunt claimen dat u verschuldigd bent.

Met dat in gedachten beantwoordt dit artikel een aantal veelgestelde vragen over Nederlandse belasting voor expats!

Wordt u voor de belastingheffing aangemerkt als niet-inwoner?

Uw fiscale woonplaats is belangrijk omdat deze bepalend is voor het soort belasting dat u betaalt als u in Nederland werkt.

Een persoon die geen adres in het land registreert, is een niet-staatsburger. Als u uw Nederlandse adres tijdens het belastingjaar heeft aangemeld of afgemeld, wordt u beschouwd als een niet-ingezetene. Als u het hele belastingjaar een adres hebt opgegeven, wordt u voor de belastingheffing als ingezetene beschouwd.

Wat voor belasting betaalt u in Nederland?

Alle inkomsten die u uit Nederlandse bronnen verkrijgt, zoals werk, zelfstandige, huurinkomsten en vermogenswinsten, zijn onderworpen aan belastingheffing van de Nederlandse belastingdienst (Belastingdienst)

Hoeveel belasting betaalt u in Nederland?

Dit hangt ervan af of u voor de belastingheffing als niet-ingezetene of als ingezetene wordt beschouwd. Het belastingtarief voor niet-ingezetenen is over het algemeen hoger dan voor ingezetenen. Het belastingtarief dat u betaalt varieert afhankelijk van het type inkomen dat u ontvangt, maar kan variëren van 9,42% tot 49,50%.

Moet u een Nederlandse belastingaangifte doen?

Als u inkomsten uit Nederlandse bron heeft, moet u mogelijk aangifte doen. Als u teruggaaf van Nederlandse belasting wilt, moet u ook aangifte doen!

READ  Denen, Nederlanders, Leopard doneren 2 tanks aan Oekraïne

Hoe kan ik aangifte doen in Nederland?

Er zijn twee manieren om aangifte te doen in Nederland. Ten eerste kun je gebruiken van de Belastingdienst Website om uw belastingaangifte digitaal in te dienen.

Veel mensen die nieuw zijn in Nederland vinden het proces van het indienen van hun belastingaangifte echter zenuwslopend. Als dat klinkt zoals u, waarom kiest u er dan niet voor om aangifte te doen bij een belastingagent?

Kan ik belastingaftrek krijgen in Nederland?

Sommige werknemers die onlangs naar Nederland zijn verhuisd, komen mogelijk in aanmerking voor bepaalde belastingaftrek en -kortingen. Wat u claimt, hangt echter af van uw individuele omstandigheden.

Factoren die van invloed zijn op uw recht op aftrek zijn uw geboorteland, hoeveel u in Nederland verdiende en hoe lang u in Nederland verbleef.

Wanneer is de deadline voor het indienen van belastingaangifte?

Als u een Nederlandse belastingaangifte doet, is de deadline 1 juli van het jaar Volgend op het belastingjaar. Als u in 2022 in Nederland was, moet u dus vóór 1 juli 2023 aangifte doen. Maakt u echter gebruik van een fiscaal agent, dan kan de termijn worden verlengd tot maximaal vijf jaar.

U moet in Nederland belasting betalen als u wordt gedagvaard om aangifte te doen of als u inkomen heeft en daar niet genoeg belasting over betaalt.

Wat gebeurt er als een niet-ingezetene geen Nederlandse belastingaangifte doet?

Als u geld schuldig bent en geen belastingaangifte indient Belastingdienst Het geld is onderhevig aan boetes en dwangsommen bovenop de belasting die u verschuldigd bent.

Kunnen niet-ingezetenen belastingteruggaaf krijgen uit Nederland?

Veel mensen die niet in Nederland wonen zijn belasting terug verschuldigd! Hoeveel u kunt claimen hangt af van een aantal factoren.

READ  Een nieuw tweejarig Nederlands GP-contract is niet gegarandeerd

U kunt bijvoorbeeld Nederlandse belasting terugbetalen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

  • U werkte maar een deel van het belastingjaar
  • Je bent van baan veranderd
  • Je hebt meer dan één baan aangenomen
  • Uw niet-Nederlands inkomen is minder dan 10% van uw wereldinkomen

Wie kan u helpen met een Nederlandse belastingteruggaaf?

Kort gezegd zijn er twee manieren om uw belastingteruggaaf te krijgen: u kunt rechtstreeks aangifte doen bij de Belastingdienst of u kunt een belastingadviseur inschakelen.

Onthoud dat als u ervoor kiest om aangifte te doen bij een belastingagent, u 100% belastingplichtig bent Belastingdienst.

vrijstelling van belasting Begeleid u door het belastingaangifteproces, zorg ervoor dat u in overeenstemming bent met de belastingautoriteiten en zorg ervoor dat u uw maximale wettelijke belastingteruggave krijgt!