juni 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse overheid beperkt de vrije dokterskeuze

De Nederlandse overheid beperkt de vrije dokterskeuze

Het kabinet wil de vrijheid van Nederlandse ingezetenen om hun eigen arts te kiezen inperken en zorgverzekeraars niet dwingen vergoedingen te vergoeden voor artsen waarmee zij geen contract hebben gesloten. In de praktijk moeten mensen die een arts buiten het netwerk van de verzekeraar kiezen, een groot deel van de rekening zelf betalen. Volkskrant rapporten.

Het voorstel maakt onderdeel uit van een concept Geïntegreerd Onderhoudscontract. Het akkoord heeft tot doel de zorg te reorganiseren en richt zich op meer samenwerking tussen zorgaanbieders en toegang tot zorg dichter bij de patiënt.

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk door stijgende kosten, personeelstekorten en vergrijzing. Om het systeem effectiever te maken, wil het kabinet dat alle zorgaanbieders in de 31 regio’s samenwerken en contracten afsluiten met zorgverzekeraars en gemeenten. Verzekerden moeten primair zorg krijgen van die maatschappen. Het niet langer verplichten van zorgverzekeraars om niet-gecontracteerde zorg te vergoeden zou daarbij moeten helpen.

Ook wil het kabinet de druk verlichten op huisartsen en wijkverpleegkundigen die de dupe worden van lange wachttijden voor andere vormen van zorg. Online “(zelf)zorgbronnen” kunnen helpen om de werkdruk te verminderen. Ook wil het kabinet voor een regio een systeem opzetten om huisartsen, GGZ en gemeenten beter te laten samenwerken. Dit moet ervoor zorgen dat huisartsen niet langer verantwoordelijk zijn voor mensen die wachten op geestelijke gezondheidszorg.

De Integrale Zorgovereenkomst vereist dat ziekenhuizen meer gespecialiseerd worden en patiënten waar mogelijk buiten het ziekenhuis behandelen. Het plan roept op tot “meer gespecialiseerde complexe zorg zo dicht mogelijk bij huis voor meer eenvoudige gespecialiseerde zorg iets verder van huis”, aldus de krant.

READ  Kramer's Mad Money Recap 14/12: Williams-Sonoma, Dutch Brothers, Bumble