april 12, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse regering overweegt sommige asielzoekers meer rechten te geven dan andere: rapport

De Nederlandse regering overweegt sommige asielzoekers meer rechten te geven dan andere: rapport

De Nederlandse regering overweegt een “tweeledig systeem” voor asielzoekers, waarbij inkomende asielzoekers aan het begin van hun aanvraagprocedure een “A”- of “B”-status krijgen, die bepaalt welke rechten ze krijgen. Insiders zeiden dat er “groeiende steun” was in de coalitie voor een dergelijk systeem T Telegraaf.

Asielzoekers met een A-status worden in hun land van herkomst waarschijnlijk het doelwit en vervolgd. Asielzoekers met een B-status zijn oorlogsvluchtelingen. Asielzoekers met een A-status hebben volgens de krant meer rechten dan asielzoekers met een B-status. Zo krijgen asielzoekers van niveau B een beperkte verblijfsvergunning en geen recht op gezinshereniging.

Overheidsfunctionarissen vertelden The Telegraph dat dit een van de belangrijkste maatregelen was die het kabinet deze week heeft besproken om de asielcrisis aan te pakken. De betrokken bewindslieden menen dat het statusstelsel de instroom van asielzoekers in de toekomst zal verminderen.

Krantenbronnen suggereren dat de VVD en het CDA voorstander zijn van een tweeledig systeem. D66 blokkeerde het idee niet bepaald, maar wilde het plan eerst toetsen aan discriminatiewetten en internationale verdragen.

READ  Kunnen Dutch Brothers nu kopen?