juli 25, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De verrassende waarheid over de ontwikkeling van de hersenen van pasgeborenen

De verrassende waarheid over de ontwikkeling van de hersenen van pasgeborenen

Een nieuwe studie betwist de overtuiging dat pasgeborenen hersenen hebben die veel minder ontwikkeld zijn dan die van andere primaten. Uit het onderzoek bleek dat mensen worden geboren met een ontwikkelingsniveau dat typisch is voor primaten, maar dat hun hersenen na de geboorte groter worden, wat leidt tot de indruk van onderontwikkeling. Deze ontdekking verandert het begrip van de evolutie van het menselijk brein, wat aantoont dat de plasticiteit van de hersenen bij mensen waarschijnlijk niet te wijten is aan het feit dat ze minder ontwikkeld geboren worden dan andere primaten.

Uit een onderzoek van de UCLA blijkt dat de hersenen van menselijke pasgeborenen zich bij de geboorte op dezelfde manier ontwikkelen als die van andere primaten, waarbij aanzienlijke groei optreedt na de geboorte, wat eerdere opvattingen over de groei en ontwikkeling van het menselijk brein ter discussie stelt.

In tegenstelling tot wat we tot nu toe weten, zijn de hersenen van pasgeboren mensen niet significant minder ontwikkeld vergeleken met de hersenen van andere primaten. ClassificerenMaar ze verschijnen ook omdat veel hersenontwikkeling plaatsvindt na de geboorte, zo blijkt uit een nieuwe studie van onderzoekers van University College London (UCL).

Inzicht in de hersenontwikkeling bij mensen en primaten

De studie werd op 4 december in het tijdschrift gepubliceerd Natuurecologie en evolutieZe ontdekte dat mensen worden geboren met hersenen op een ontwikkelingsniveau dat typerend is voor soortgelijke soorten primaten, maar dat menselijke hersenen na de geboorte veel groter en complexer worden dan andere soorten, waardoor de verkeerde indruk wordt gewekt dat menselijke pasgeborenen onderontwikkeld of ‘onderontwikkeld’ zijn. “.

READ  Terug naar New Jersey, waar het universum begon

Hoofdauteur dr. Aida Gomez-Robles (UCL Antropologie) zei: “Dit nieuwe werk verandert het algemene begrip over de evolutie van de ontwikkeling van het menselijk brein. Mensen lijken hulpelozer als ze jong zijn dan andere primaten, niet omdat hun hersenen relatief onderontwikkeld zijn, maar omdat ze nog een lange weg te gaan hebben.

Een heroverweging van de evolutionaire ontwikkeling van het menselijk brein

Eén manier waarop wetenschappers de hersenontwikkeling van verschillende soorten vergelijken, is door de grootte van hun hersenen als pasgeboren baby te meten met de grootte van hun hersenen als volwassene. Mensen worden geboren met een relatief kleiner deel van hun volwassen hersengrootte dan andere primaten, waardoor het lijkt alsof ze minder ontwikkeld geboren worden. Dit nieuwe onderzoek toont echter aan dat deze maatstaf misleidend is, aangezien andere metingen van de evolutie van het menselijk brein aantonen dat mensen grotendeels op één lijn liggen met andere soorten primaten zoals chimpansees, bonobo’s, gorilla’s en orang-oetans.

Uitdagende heersende overtuigingen in de evolutionaire biologie

Het onderzoek daagt het heersende begrip van de menselijke evolutionaire hersenontwikkeling uit. Tot nu toe werd vanwege hun impotentie en slechte spiercontrole lang gedacht dat mensen geboren worden met relatief minder ontwikkelde hersenen dan andere primaten. Men dacht dat dit het resultaat was van een evolutionair compromis, zodat de hoofden van baby’s in het geboortekanaal van hun moeder konden passen, waardoor ze zich buiten de baarmoeder moesten blijven ontwikkelen.

Op basis van dit inzicht stelden wetenschappers voor dat, omdat mensen relatief onderontwikkeld lijken, hun hersenen in de vroege levensfase meer plastisch zijn en gemakkelijker worden beïnvloed door omgevingsstimuli naarmate ze groeien. Men dacht dat deze vertraging bij de geboorte een grotere plasticiteit van de hersenen aanmoedigde, wat uiteindelijk de menselijke intelligentie vergemakkelijkte.

READ  Spiralen van blauw licht in de nachtelijke hemel van Nieuw-Zeeland maken sterrenkijkers 'een beetje bang' | Nieuw-Zeeland

Ontwikkeling van het menselijk brein: een ander perspectief

In plaats daarvan ontdekten de onderzoekers dat, hoewel het bij menselijke hersenen langer duurt dan bij andere soorten om zich volledig te ontwikkelen, dit niet komt doordat ze bij de geboorte aanzienlijk minder ontwikkeld zijn, maar omdat hun hersenen later in hun leven groter worden. De onderzoekers voegden eraan toe dat hun bevindingen het belang van hersenplasticiteit in de menselijke evolutie niet teniet doen, maar het onwaarschijnlijk maken dat deze verbeterde plasticiteit het gevolg is van het feit dat ze minder ontwikkeld geboren zijn dan andere primaten.

Een uitgebreide analyse van de evolutie van de hersenen van zoogdieren

Om de evolutionaire ontwikkeling van menselijke hersenen te begrijpen, analyseerden de onderzoekers de hersenontwikkeling van 140 verschillende soorten zoogdieren, waaronder moderne primaten, knaagdieren en carnivoren, evenals fossielen van vroege mensen en verwante menselijke voorouders. Ze vergeleken de duur van de foetale zwangerschap bij moderne zoogdieren, de relatieve grootte van de hersenen en lichamen van pasgeborenen met die van volwassenen, en de totale hersengrootte van pasgeborenen en volwassenen om de evolutie van menselijke hersenen te begrijpen.

Ze ontdekten dat, hoewel er grote verschillen zijn in de hersenontwikkeling bij de geboorte tussen verschillende soorten zoogdieren, primaten relatief consistent met elkaar zijn. Mensen worden niet op veel lagere ontwikkelingsniveaus geboren dan moderne primaten, en dat geldt ook voor hun voorouders als mensachtigen. Op dezelfde manier is de draagtijd van de mens niet korter dan je zou verwachten in vergelijking met andere primaten.

Referentie: “Menselijke evolutie en hersenontwikkeling in vergelijkende context” door Aida Gómez-Robles, Christos Nicolau en Jeroen B. Summers en Chet C. Sherwood, 4 december 2023, Natuurecologie en evolutie.
doi: 10.1038/s41559-023-02253-z

READ  Een NASA-wetenschapper wil de binnenkant van Uranus verkennen

Het onderzoek werd ondersteund door de National Science Foundation en Nationale gezondheidsinstituten in de Verenigde Staten.