juni 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De VN-Veiligheidsraad steunt het Amerikaanse staakt-het-vuren-plan tussen Israël en Gaza

De VN-Veiligheidsraad steunt het Amerikaanse staakt-het-vuren-plan tussen Israël en Gaza

Afbeeldingsbron, Getty-afbeeldingen

  • auteur, Anna Faji
  • Rol, BBC News, Washington

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemde vóór het door de Verenigde Staten voorgestelde staakt-het-vuren-plan tussen Israël en de Gazastrook.

De overeenkomst stelt de voorwaarden vast voor een “volledig en volledig staakt-het-vuren”, de vrijlating van gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden, de terugkeer van de stoffelijke resten van dode gijzelaars en de uitwisseling van Palestijnse gevangenen.

Veertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad, waaronder de Verenigde Staten, stemden vóór de resolutie. Rusland onthield zich van stemming.

De resolutie stelt dat Israël het voorstel voor een staakt-het-vuren heeft aanvaard en dringt er bij Hamas op aan om er ook mee in te stemmen.

Het plan bestaat uit drie fasen en eindigt met een grootschalig wederopbouwplan voor Gaza, dat tijdens het conflict grotendeels werd verwoest.

De eerste fase van het plan betreft de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen, naast een kortstondig staakt-het-vuren.

De tweede fase omvat een ‘permanente stopzetting van de vijandelijkheden’, evenals een volledige terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza, volgens de tekst van de Amerikaanse ontwerpresolutie.

De derde fase richt zich op de langetermijnvooruitzichten van de Gazastrook en zal het begin vormen van een meerjarig wederopbouwplan in Gaza.

Het besluit van maandag komt weken nadat president Joe Biden aankondigde dat de Israëli’s hadden ingestemd met een driefasenplan dat zou leiden tot een permanent staakt-het-vuren in Gaza.

In het account van president Biden op X, voorheen Twitter, werd melding gemaakt van de goedkeuring van het besluit.

“Hamas zegt dat het een staakt-het-vuren wil”, aldus de post. “Deze deal is een kans om te bewijzen dat ze het menen.”

“Vandaag hebben we voor vrede gestemd”, zei Linda Thomas-Greenfield, Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

De Britse ambassadeur Barbara Woodward omschreef de situatie in Gaza als ‘catastrofaal’ en voegde eraan toe dat ‘het lijden al heel lang voortduurt’.

“We roepen beide partijen op om deze kans te grijpen en te streven naar een duurzame vrede die veiligheid en stabiliteit garandeert voor het Israëlische en Palestijnse volk”, aldus Woodward.

Hoewel de Verenigde Staten eerder een veto hebben uitgesproken over soortgelijke maatregelen, hebben zij geen veto uitgesproken over de resolutie van maart.

Netanyahu zei destijds dat de Verenigde Staten hun eerdere standpunt, dat het staakt-het-vuren koppelde aan de vrijlating van de gijzelaars, hadden ‘verzaakt’.

Het conflict begon toen Hamas op 7 oktober het zuiden van Israël aanviel, waarbij ongeveer 1.200 mensen omkwamen en ongeveer 251 mensen gijzelden.

Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid zegt dat het dodental in Gaza de 37.000 heeft overschreden sinds Israël op de aanval reageerde.