juni 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dit zijn de zaken waar Nederlanders zich het meest zorgen over maken

Dit zijn de zaken waar Nederlanders zich het meest zorgen over maken

In de aanloop naar de komende verkiezingen in november een enquête ADVERTENTIE Het maakte duidelijk welke onderwerpen kiezers in Nederland het belangrijkst vinden. Winnaars: koopkracht, migratie en het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.

De meeste Nederlanders houden zich liever bezig met koopkracht

Volgens het onderzoek is het probleem waar Nederlanders het meest in geïnteresseerd zijn de dalende koopkracht. Hier zei 32 procent van de mensen in Nederland dat ze wilden dat de Nederlandse overheid zich zou concentreren op het stoppen van meer geld in de zakken van mensen en het stabiliseren van de prijs van boodschappen en andere kosten van levensonderhoud.

Achter de koopkracht schuilt de derde grootste zorg van Nederlandse kiezers: migratie. Enquête onder kiezers van 40 procent ADVERTENTIE Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan het repatriëringssysteem en andere financiële kosten die verband houden met immigratie in Nederland. Nog eens 16 procent zegt dat ze vinden dat de EU minder geld moet krijgen.

Nog een kwart van de respondenten zei dat ze graag meer geld zouden willen uitgeven aan het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, terwijl de roep om interventie toeneemt omdat huisartsen steeds moeilijker bereikbaar worden, ondanks een toename van het aantal gekwalificeerde artsen. Velen zijn bezorgd dat mensen die zorg nodig hebben, die nu niet meer kunnen krijgen.

Het vierde onderwerp op de Nederlandse woningnoodagenda

Een chronisch woningtekort in Nederland ligt ten grondslag aan de drie grote vraagstukken koopkracht, migratie en gezondheid. Ondanks verschillende plannen om het woningtekort aan te pakken, door nieuwe woningen te bouwen en strengere regels voor het kopen van onroerend goed in te voeren, blijft het tekort bestaan ​​en zal dit volgens sommige grote banken tot 2024 aanhouden.

READ  Telefoontje premier met FM

Kiezers willen meer geld investeren in huisvesting, vooral in betaalbare woningen. Een huis kopen in Nederland kan lastig zijn vanwege de hoge veilingen en andere beperkingen, en het vinden van betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren moeilijker geworden, vooral in grote steden als Amsterdam en Den Haag.

De energiecrisis ligt bij velen nog vers in het geheugen

Na de hoge energiekosten van 2022 staat ook de vraag waar Nederland zijn energie vandaan zal halen bij velen hoog in het vaandel. Het vijfde belangrijkste vraagstuk dat door de respondenten naar voren werd gebracht, was de energietransitie – met name de vraag hoe Nederlandse huishoudens moeten overstappen van het gebruik van gas als primaire warmtebron naar de overstap naar elektriciteit.

In het onderzoek werd ook de bereidheid van Nederlanders beoordeeld om op andere manieren energie te gaan produceren, en het antwoord was een volmondig ‘ja’. Zes op de tien respondenten vinden dat Nederland zijn nucleaire infrastructuur moet uitbreiden. Momenteel heeft het land slechts één kerncentrale in de provincie Zeeland – de regio die in het onderzoek het meest vóór kernenergie heeft gestemd. Over het geheel genomen blijft de nucleaire kwestie een controversieel onderwerp in de Nederlandse politiek.

Hoe besparen mensen in Nederland het liefst?

Om dit alles te financieren vroeg AD zijn 25.000 respondenten om aan te geven waar de regering na de volgende verkiezingen wil bezuinigen. Naast het verlagen van het budget dat aan de immigratiediensten (IND) wordt toegewezen, zegt een op de tien tegen de krant dat ze vinden dat veel bedrijven in Nederland minder subsidies moeten krijgen en meer belastingen moeten betalen.

READ  De Nederlandse chipgigant ASM gaat een Amerikaanse basis ter waarde van 324 miljoen dollar bouwen in Arizona

Interessant genoeg zijn veel deelnemers aan de enquête niet van mening dat de overheidsbetalingen en stimuleringspakketten die tijdens de piek van de Covid-19-pandemie zijn aangekondigd, moeten worden stopgezet. De helft van de ondervraagden vindt niet dat de Nederlandse overheid moet afzien van post-Covid-hulpfinanciering.

Foto: Nick Van Bree / Shutterstock.com

Door op Abonneren te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Bezoek deze pagina voor meer informatie.