maart 2, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Een nieuwe database met Nederlandse namen van plantenziekten

Een nieuwe database met Nederlandse namen van plantenziekten

De nieuwe database, Nederlandse Namen van Plantenziekten, werd deze week gelanceerd tijdens een symposium van de Koninklijke Nederlandse Fytopathologische Vereniging (KNPV) in Wageningen ter ere van 100 jaar plantenpathologisch onderzoek. De database maakt het gemakkelijk om de Nederlandse namen van plantenziekten te vinden en is een gezamenlijke inspanning van Wageningen Universiteit en onderzoekswetenschappers.

Piet Vlaming, secretaris van de KNPV, initieerde de nieuwe database. In samenwerking met experts op het gebied van Entomologie, Fytopathologie, Bacteriologie, Virologie, Nematologie en Agro4all hebben zij een betrouwbaar zoeksysteem ontwikkeld.

Database voor namen van plantenziekten
Het zoeksysteem richt zich op de namen van plantenziekten, waarbij wordt onderkend dat elke plaag in Nederland (of het nu insect, schimmel, bacterie, nematode of virus is) een unieke wetenschappelijke naam heeft en vaak ook een unieke Nederlandse naam. Dit geldt echter niet voor de namen van plantenziekten die door deze insecten worden veroorzaakt. Ziektenamen zijn gebaseerd op algemeen waargenomen symptomen en zijn niet specifiek voor een bepaald insect.

Een ziektenaam kan voor dezelfde plaag in verschillende gewassen variëren, en verschillende infecties kunnen dezelfde ziektenaam hebben. Zo kent ‘bladvlekkenziekte’ tal van oorzaken. Om de talloze namen van plantenziekten en de daarmee samenhangende plagen te verduidelijken, heeft de KNPV de database Nederlandse Namen Plantenziekten opgezet, die momenteel informatie bevat over meer dan 1.700 infecties. De database wordt regelmatig bijgewerkt om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.

Bron: wur.nl

READ  In de tweede regering kelderde het vertrouwen in het Nederlandse parlement