februari 29, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Etnisch diverse bevolkingsgroepen voelen zich verwaarloosd door de Nederlandse politiek: SCP

Etnisch diverse bevolkingsgroepen voelen zich verwaarloosd door de Nederlandse politiek: SCP

Etnisch diverse Nederlanders voelen zich minder vertegenwoordigd door de politiek dan mensen zonder allochtone achtergrond. De eerste groep heeft minder vertrouwen in de politiek, concludeert het Sociaal Onderzoekscentrum (SCP) na onderzoek.

Volgens het SCP worden etnisch diverse mensen niet gehoord in de politiek. Ze ervaren dat onderwerpen die zij belangrijk vinden terzijde worden geschoven of gebagatelliseerd, aldus de onderzoekers. Volgens het Planbureau kennen Nederlanders met een praktijkopleiding vaak ‘hun wereld niet, geven er niets om en kijken er op neer’.

Ook de etnisch diverse Nederlandse bevolking beschouwt de politiek als ‘te blank en niet divers genoeg’. Ze leggen de nadruk op politici met een immigrantenachtergrond, maar impliceren tegelijkertijd dat diversiteit in de politiek niet het hele probleem zal oplossen. “Volgens respondenten uit de enquête krijgen politieke partijen als BIJ1 en DENK weinig ruimte in het politieke systeem en zijn ze daarom niet effectief genoeg, wat bijdraagt ​​aan het gevoel dat ze niet vertegenwoordigd worden door de politiek”, aldus de onderzoekers.

Onderzoekers maken zich zorgen over een vicieuze cirkel: “De kwesties van minder deelnemende kiezersgroepen krijgen minder aandacht. Een gevoel van onverschilligheid wordt verder versterkt, en dit leidt tot een grotere waargenomen afstand tot de politiek en minder politieke aandacht.”

Het planbureau zegt dat het aan de politiek is om hier verandering in te brengen. “Denk in de eerste plaats na over de manieren waarop ondervertegenwoordigde groepen gelijke toegang kunnen krijgen tot alle delen van het politieke systeem, zoals het parlement en gemeenteraden, maar ook tot leidinggevende posities zoals burgemeesters en wethouders. Ten tweede kunnen politieke partijen zelf actiever zijn op het gebied van diversiteits- en inclusiebeleid binnen hun organisatie.

READ  Onderschat deze prestatie niet, Celtic versloeg een zeer degelijk Nederlands elftal