juni 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Minister presenteert voertuigplan om auto’s meer ruimte te geven – EURACTIV.com

Minister presenteert voertuigplan om auto’s meer ruimte te geven – EURACTIV.com

Gezien hun belang in het dagelijks leven zouden auto’s ‘meer ruimte moeten krijgen’, zeker nu ze ‘schoner, stiller en veiliger’ worden, presenteerde minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harpers donderdag de ‘Ontwikkelingsagenda Voertuig’ van zijn kabinet.

In haar plan heeft de regering geschetst hoe de belangrijkste uitdagingen voor automobiliteit kunnen worden aangepakt op basis van haar visionaire plan “Toekomstige kansen Automobiliteit 2040”. Het komt op een moment van onzekerheid voor de bijeenkomst, aangezien verschillende landen onlangs hebben gedreigd hun steun voor een gepland verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035 in te trekken.

“Kernuitdagingen zijn toegang tot nieuwe woningen, verkeersveiligheid, verduurzaming van mobiliteit, toegang tot voorzieningen in landelijke gebieden en het functioneren van stedelijke netwerken en logistieke corridors”, aldus de agenda.

“Dit vraagt ​​om de kwaliteit van alle methoden en netwerken in schaarse fysieke ruimte, en om het benutten van de kansen die innovatie, verstandig voorzieningenbeleid en een goed infrastructuurontwerp bieden”, voegde het eraan toe.

“De auto geeft vrijheid en brengt je waar je moet zijn; Werk, de supermarkt, familiebezoek van de andere kant van het land en in de auto, zware boodschappen sjouw je met gemak. Maar de auto draagt ​​ook bij aan onze economie; Een leraar die naar school gaat, een loodgieter die met zijn gereedschap naar een klant rijdt, of bestelwagens naar onze steden en dorpen”, aldus Harpers. Gezegd.

“Daarom roep ik gemeenten op om parkeerplaatsen te blijven voorzien. “Autovrije buurten zijn geweldig, maar mensen hebben nog steeds vervoer nodig en veel mensen willen nog steeds een eigen auto hebben, dus er is een parkeerplaats in de buurt”, voegde hij eraan toe.

READ  Het Nederlandse parlement belooft Oekraïne ook na de verkiezingsoverwinning van de PVV te steunen

In het kabinetsplan staan ​​drie speerpunten centraal: bereikbaarheid, schone en slimme automobiliteit en veiligheid en duurzaamheid van het hoofdwegennet. Het benadrukt het streven van de Nederlandse overheid om in 2030 alleen nieuwe emissievrije auto’s in het land te verkopen, te investeren in verkeersmanagement en slimme mobiliteitsoplossingen en het Nederlandse wegennet te onderhouden.

“Mensen kunnen en willen vaak niet zonder hun auto. Ons ministerie investeert in alle vormen van mobiliteit, dus investeert het natuurlijk ook in autotoegang”, aldus Harpers.

Terwijl we kijken hoe de kracht van de auto kan worden ingezet om Nederland zo bereikbaar mogelijk te maken, wordt het tijd dat de auto plaats gaat nemen aan de debattafels van de overheid. We kunnen ons onze straten niet voorstellen zonder de auto, en inderdaad, nu de auto schoner, stiller en veiliger wordt, ligt het beste tijdperk van de auto nog voor ons!”, voegde Harpers eraan toe.

(Benedikt Stöckl | EURACTIV.com)