juli 25, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse ambassade bereidt zich voor op economisch werk in Noord-Sumatra | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 02-11-2021 | 08:05

Het hoofd van onze economische afdeling, dhr. Hans de Prabandar reisde op 25 en 26 oktober naar Medan om de Nederlandse economische missie voor Noord-Sumatra voort te zetten. Landbouwconsulent, dhr. Justin von Um en de Nederlandse Ere-ambassadeur in Medan, dhr. Samen met Oni Hindra Kusuma ontmoette hij op de ochtend van 26 oktober de vice-gouverneur van Noord-Sumatra Musa Rajeksha.

Dhr. Het bezoek van D Prabandar en zijn delegatie was gericht op het versterken van de bestaande banden met het provinciebestuur. Tijdens een ontmoeting met vice-gouverneur Musa Rajeksha bedankte hij de provincie voor haar steun bij het organiseren van kant-en-klare virtuele ‘focussessies’ voor Nederlandse bedrijven. D Prabandar sprak zijn waardering uit. Missie. Het richt zich specifiek op de link tussen agrarisch voedsel-water en afval-energie, met de nadruk op handel en kennisuitwisseling. Op basis van de discussie kunnen samenwerkingen op het gebied van afvalbeheer zich richten op afvaltechnologie (bijvoorbeeld organisch afval, vloeibaar afval); U kunt zich richten op training en opleiding terwijl u zich richt op Agrifood. Ze bespraken ook mogelijke samenwerking met betrekking tot duurzaam toerisme aan het Tobameer “Living Lab”-project Van Nuffic Neso.

Daarnaast heeft dhr. D Prabandar en vice-gouverneur Rajeksha bespraken de steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in Noord-Sumatra om hun producten naar de Europese markt te exporteren, na de “Focus Session” voor MKB-bedrijven in Noord-Sumatra met de Nederlandse CBI En Voor Afgelopen juni. Op dit moment faciliteert de ambassade eventuele trainingen voor het MKB met Nederlandse specialisten.

De vice-gouverneur en zijn team spraken hun steun uit voor de ambassade bij het organiseren van het economische werk. Om de effectiviteit van de werkzaamheden te waarborgen, zullen de werkzaamheden naar verwachting begin volgend jaar (tweede helft januari 2022) plaatsvinden.

READ  De iepziekte neemt mogelijk toe in Saskatoon, zegt een expert

In hetzelfde kader heeft dhr. D Prabandar en zijn team hebben een ontmoeting gehad met de regionale secretaris van Madden City, I.R. Viriya Al-Rahman, MM, om mogelijke samenwerkingsgebieden tussen Nederland en de private sector uit Medan te bespreken. Dit omvat afvalbeheer in de stad (bijvoorbeeld inzameling en verwerking), evenals het verhandelen van landbouwproducten naar aangrenzende markten. Als hoofdstad van Noord-Sumatra dient Medan als een knooppunt waar de productie- en handelssectoren een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Achtergrond: Nederlands economisch werk voor Noord-Sumatra

Van april tot september van dit jaar organiseerde de ambassade virtuele “focussessies” voor Nederlandse bedrijven om de economische ontwikkelingen van de provincie uit te vergroten (Lees hier de herdruk) De ambassade streeft ernaar om, zodra de Govt-19 omstandigheden het toelaten, een bezoek aan de provincie met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven en instellingen te regelen om deze te bouwen.

Virtuele evenementen hebben geleid tot de definitieve identificatie van mogelijke samenwerkingsgebieden tussen Nederland en Noord-Sumatra, met name tussen agrarisch voedsel-water en afval-energie. De Economische Groep van onze Ambassade bezocht eind september ook Madonna en ontmoette verschillende staats- en privébedrijven die oplossingen nodig hebben op twee gebieden als resultaat van de sessies die gericht zijn op afvalbeheer en energie. Daarnaast heeft de Nederlandse landbouwadviseur medio oktober samen met Hampang Hasund een bezoek gebracht aan de Regency om de mogelijkheden voor samenwerking bij de ontwikkeling van voedselsystemen te verkennen.

Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de missie kunnen invullen Vragenlijst hier. Neem bij verdere vragen gerust contact op met onze ambassade ([email protected]).

READ  Nederland zegt dat een Russische spion die probeerde het ICC te infiltreren is gepakt

Foto’s: de provinciale regering van Noord-Sumatra, de regering van de stad Medan