maart 2, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse banken versoepelen anti-witwasonderzoeken naar politiek prominente personen

Nederlandse banken versoepelen anti-witwasonderzoeken naar politiek prominente personen

Banken in Nederland zullen binnenkort hun aanpak veranderen ten aanzien van de manier waarop zij een politiek prominent persoon (PEP) monitoren in relatie tot de manier waarop financiële instellingen omgaan met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Nederlandse banken zullen worden aangemoedigd om zich tijdens onderzoeken meer te concentreren op het daadwerkelijke risicoprofiel van een individuele bankklant en minder agressief te zijn tenzij de situatie dit rechtvaardigt, zo maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) deze week bekend.

De NVB stelt samen met De Nederlandsche Bank, DNB en het Ministerie van Financiën vast dat politiek prominente personen afhankelijk van hun status te maken kunnen krijgen met verschillende gradaties van corrupt gedrag. De NVB stelt dat banken meer afgemeten kunnen handelen op basis van de evenredigheid van risico’s, daarbij verwijzend naar het voorbeeld dat een klant een laag witwasrisico kan hebben, en dat bij een beoordeling gebruik kan worden gemaakt van reeds beschikbare en actuele informatie.

“Onderzoek moet zich richten op de klant, niet op derden. Op deze manier kunnen banken onnodige verzoeken om informatie en documenten beperken en de impact op klanten verkleinen”, aldus de NVB.

De Nederlandse wet die het antiwitwasbeleid en de strijd tegen terrorismefinanciering regelt, bekend als WWFT, bevat al bepalingen die banken verplichten hun waakzaamheid te vergroten bij de omgang met PEP. “De risico’s die aan PEP’s zijn verbonden, zijn dat zij in een positie verkeren om hun openbaar ambt te misbruiken voor persoonlijk gewin en het financiële systeem te gebruiken om de opbrengsten van dit ambtsmisbruik te bedriegen”, legt de NVB uit.

READ  Nederlandse bestuurder komt om het leven nadat vrachtwagen inrijdt op camper in Duitsland

“Door hun werking kunnen ze toegang krijgen tot publieke middelen, controle uitoefenen op openbare aanbestedingen en publieke werken aan de private sector toewijzen. Dit maakt PEP’s kwetsbaar voor omkoping en corruptie.

De vereniging legde uit dat de term politiek prominent persoon twintig jaar geleden voor het eerst aan populariteit won in de financiële wereld. “De Financial Action Task Force (FATF), een internationaal orgaan tegen het witwassen van geld, merkte op dat hoge politieke posities kwetsbaar zijn voor omkoping en corruptie. De reden is een corruptieschandaal in Nigeria dat resulteerde in het terugtrekken van miljarden dollars uit staatskas.

Nederland maakt sinds 1990 deel uit van de International Working Group. “Maatregelen die de FATF heeft genomen om dit te voorkomen, golden aanvankelijk alleen voor buitenlandse PEP’s. In 2018 besloot TweetCamer om de PEP-status te verlenen aan binnenlandse politici en ambtenaren”, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken.