juni 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse ERTMS-release remt groei spoorgoederen

Nederlandse ERTMS-release remt groei spoorgoederen

De heer John Hendrik Trongers, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarschuwde dat de invoering van ERTMS het Nederlandse goederenvervoer per spoor met 23% zal verminderen ten opzichte van de doelstelling van 62,6 miljoen ton. Bereid je goed voor op de introductie van het nieuwe signaleringssysteem.

In het 16e ERTMS Release Progress Report, dat op 4 mei werd uitgebracht, meldden de drones echter dat de sector vooruitgang boekte nadat ze in juni 2020 waren gewaarschuwd dat er aan het einde van het grenstraject Kijfhoek-België niet genoeg met ERTMS uitgeruste vrachtmotoren beschikbaar zouden zijn. tussen 2026-2028. .

“Sindsdien werkt de afdeling Vracht nauw samen met de Projectdirectie van ERTMS om dit risico in kaart te brengen en met oplossingen te komen”, zegt Dronkers. “Ik ben erg dankbaar voor de inspanningen van deze afdeling. De programmarichting geeft aan dat het risico van vrachtmotoren uitgerust met adequaat ERTMS gunstig is gegroeid.

Een rapport met voortgangsupdates, Inspanningen om het goederenvervoer per spoor te verbeterenOngeveer 18% van de daling van 23% is het gevolg van het feit dat Nederland rangeren zonder spoorbescherming niet toestaat en rangeren met ERTMS nog steeds niet toestaat.

“De impact is goed om nu te meten, en dit dilemma moet nu worden aangepakt”, zegt Trongers. “Gelukkig zijn er oplossingen voor ontkoppeling met en zonder ERTMS, bijvoorbeeld door spooraanpassingen of het gebruik van accessoires om dit risico te beheersen.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat de installatie van ERTMS de materiële en operationele kosten van het goederenvervoer met gemiddeld 8% verhoogt, wat niet gedekt wordt door de bestaande ERTMS-subsidieregeling.

READ  Troy Parrott roept Ierland terug voor de Nederlandse wedstrijd, maar Seamus Coleman mist de wedstrijd - The Irish Times

Hoewel deze kostenstijging kan worden opgevangen door de internationale markt voor langeafstandsvervoer, zeggen trollen dat deze extra kosten niet kunnen worden doorberekend aan klanten over korte nationale afstanden. Uit de studie blijkt dat deze kostenstijging minder dan 5% zal bedragen van de groeidoelstelling van 62,6 miljoen ton tegen 2030 in vergelijking met andere vervoerswijzen zoals weg en water, vooral in multimodaal vervoer vanwege de flexibele kosten ervan.

Het wegnemen van dit effect zou kostbaar zijn, terwijl halvering naar schatting ongeveer 180 miljoen euro zou kosten. Staatssteunregels kunnen potentiële interventies beperken.

Begin 2021 zijn de eerste contracten gesloten met ERTMS-leveranciers voor de plaatsing van circa 150 vrachtmotoren. Europa en Nederland subsidiëren gezamenlijk 90% van de kosten van het prototype en 50% van de serieombouw.

De overname van Bombardier Transportation door Alstom heeft invloed gehad op de release, aangezien de Franse fabrikant alleen zijn eigen ETCS-systeem wil installeren, zegt Trongers.

“Als gevolg hiervan loopt ongeveer 90% van deze vrachtmotoren vertraging op bij vervanging”, zegt Dronkers. “Het rollend materieel zal naar verwachting klaar zijn tegen de tijd dat de grenslijn Gizfok-België opengaat, maar het verliest Europese subsidies. Daarom heb ik een brief naar de Europese Commissie gestuurd met het verzoek om verlenging van de subsidieperiode.

“Bovendien is begin 2022 een aanvraag ingediend voor een Europese CEF-subsidie ​​ter vervanging van zo’n 370 andere vrachtmotoren. Het is afwachten of deze subsidie ​​ook daadwerkelijk wordt toegekend.”