februari 25, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse rechtbank beveelt regering om te stoppen met het exporteren van F-35-onderdelen naar Israël – Aerotime

Nederlandse rechtbank beveelt regering om te stoppen met het exporteren van F-35-onderdelen naar Israël – Aerotime

Amit Agronov / IDF-woordvoerderafdeling

Drie organisaties – Oxfam Novib, Vredesbeweging PAX Nederland en The Rights Forum – hebben juridische stappen ondernomen tegen de Nederlandse regering om de export van F-35-onderdelen naar Israël te verbieden.

Nederland herbergt een van de drie centra ter wereld voor onderhoud van de F-35, waar door de VS geleverde onderdelen worden opgeslagen voor levering aan F-35-operators. Het logistieke centrum heet Woensdrecht en levert onderdelen aan onder meer Israël. Deze onderdelen worden beschouwd als militaire goederen en vereisen een lokale exportvergunning. De Nederlandse overheid heeft deze toestemming in 2016 verleend.

In oktober 2023 herzag de regering, na een aanval van Hamas en de militaire vergeldingsmaatregelen van Israël, de exportvergunning voor F-35-onderdelen naar Israël. De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besloot niet in te grijpen en liet de export doorgaan.

In december 2023 brachten de drie organisaties de zaak voor de rechtbank Den Haag, maar deze weigerde het verbod af te dwingen. Op 12 februari 2024 oordeelde het Nederlandse Hof van Beroep in Den Haag echter in hun voordeel en beval de regering de verdere export van F-35-onderdelen naar Israël stop te zetten.

“Het Hof oordeelt dat er een duidelijk risico bestaat op ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht in de Gazastrook door Israëlische F-35 straaljagers”, luidt het besluit. “De aanvallen van Israël hebben een onevenredig groot aantal burgerslachtoffers veroorzaakt, waaronder duizenden kinderen.”

Het Hof benadrukte dat Nederland partij is bij verschillende internationale normen die de export van militaire goederen verbieden als er een duidelijk risico bestaat op schendingen van het humanitair recht. Daarom beval het de regering om binnen zeven dagen na het besluit de verdere export van F-35-onderdelen naar Israël stop te zetten.

READ  Nederlands onderwijs verwacht kwantumtechnologie