april 12, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Niet iedereen profiteert van de Nederlandse welvaart, zegt DNB-chef

Niet iedereen profiteert van de Nederlandse welvaart, zegt DNB-chef

“Hoewel de Nederlandse economie het heel goed doet, zien we dat deze voor bepaalde groepen in de samenleving niet goed genoeg werkt”, aldus Klaus Knott, president van de Nederlandse Bank. gezegd Tijdens het verstrekken van TNP op donderdag Jaarverslag. Ook schetste hij enkele uitdagingen waar de Nederlandse economie voor staat.

Ondanks de trage economische groei functioneert de Nederlandse economie nog steeds boven haar capaciteit en heeft zij ondanks de pandemie en de hoge inflatie een diepe recessie overleefd. De inflatie – “de grootste kopzorg van de afgelopen twee jaar”, aldus Knott – is gedaald tot 2,7 procent en zal volgend jaar dalen tot 2,2 procent – ​​heel dicht bij de doelstelling van de Europese Centrale Bank van 2 procent. De inflatie in Europa zal naar verwachting gestaag dalen en tegen 2024 2 procent bereiken. Nat verwacht dat de ECB later dit jaar de rente zal verlagen.

Nederland heeft de werkloosheid en dalende huizenprijzen vermeden die doorgaans gepaard gaan met een trage economische groei. De werkloosheid bedraagt ​​nog steeds 3,6 procent en de huizenprijzen stijgen weer.

“Onze economie staat echter voor grote, structurele uitdagingen: de arbeidsmarkt en de woningmarkt, en als het gaat om het omgaan met onze beperkte fysieke ruimte en het zorgen voor een gezonde leefomgeving. Ondanks onze grote collectieve welvaart hebben veel gezinnen het moeilijk, zelfs volgens internationale normen”, aldus Knott.

Knott zei dat fundamentele onevenwichtigheden, vooral op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt, de ongelijkheid in de samenleving voeden en moeten worden aangepakt. Jongeren kunnen in Nederland geen betaalbare woning vinden, noch als huiseigenaar, noch als huurder.

READ  De Nederlandse Klimaatraad dringt er bij de regering op aan om existentiële veiligheid voorop te stellen

En de afgelopen jaren hebben werkende mensen een steeds kleiner deel van de economie gekregen. Het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geprofiteerd, maar de lonen zijn niet in hetzelfde tempo gestegen. En de arbeidsmarkt is flexibeler geworden. Freelancers zijn vaak kwetsbaar voor bepaalde buffers. De pandemie, gevolgd door een energiecrisis, heeft ervoor gezorgd dat veel gezinnen met problemen zijn geconfronteerd.

Het grootste probleem is volgens het land dat Nederland binnen de grenzen van zijn capaciteit opereert. ‘Op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt, maar ook in onze infrastructuur: het elektriciteitsnet waar de vraag soms groot is en het aanbod soms groot, onze overbelaste snelwegen en treinen in de spits. Of milieu- en klimaatgrenzen: CO2-uitstoot en stikstofvervuiling.”

Omdat het onmogelijk is om het tekort overal in één keer op te lossen, zal de regering een aantal moeilijke keuzes moeten maken over wat ze als eerste moet aanpakken. “Wat hier kan helpen is ervoor te zorgen dat alle vormen van economische activiteit tegen hun werkelijke kosten worden aangerekend, en activiteiten die momenteel onder die kosten opereren, geleidelijk af te schaffen. Dit betekent dat er een echte prijs moet worden vastgesteld voor energieverbruik, koolstofemissies en stikstofvervuiling, evenals werknemers op zijn minst het wettelijke minimumloon betalen. Het tegendeel tolereren is te veel. De vereiste productiviteit zal de groei belemmeren, wat uiteindelijk de enige bron van duurzame welvaart is.

Het aanpakken van deze problemen kost veel geld en het is van groot belang dat de overheid haar financiën op orde houdt. Knott drong er bij het huidige kabinet en de volgende regering op aan het tekort niet boven de 2 procent te brengen.

READ  3 Nieuwe El Paso Dutch Brothers verhuisconstructie