juni 15, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Private equity-investeringen door Nederlandse pensioenfondsen bedragen € 100 miljard |  nieuws

Private equity-investeringen door Nederlandse pensioenfondsen bedragen € 100 miljard | nieuws

Volgens gegevens van pensioentoezichthouder DNB is de totale waarde van private equity-investeringen door Nederlandse pensioenfondsen voor het eerst boven de € 100 miljard uitgekomen.

Private equity-investeringen door Nederlandse fondsen zijn in drie jaar tijd verdubbeld, van € 50 miljard begin 2019 tot € 102 miljard aan het einde van het tweede kwartaal van 2022. De belangrijkste reden voor deze stijging is het geweldige rendement van de activaklasse. Pensioenfondsen hebben ook hun dotaties aan private equity verhoogd.

Tegelijkertijd daalde de waarde van de publieke aandelenbeleggingen van pensioenfondsen aanzienlijk: van € 565 miljard eind vorig jaar tot € 405 miljard eind juni.

Hierdoor is private equity nu goed voor 20% van alle aandelenbeleggingen van Nederlandse pensioenfondsen. Dit roept de vraag op hoe lang pensioenfondsen nog meer geld aan private equity zullen blijven toekennen.

Ambtenarenregeling ABP en zorgfonds PFZW zijn de grootste investeerders in Nederlandse private equity, die de afgelopen jaren elk hun allocaties hebben uitgebreid tot circa 10% van hun portefeuille.

De twee fondsen zijn samen goed voor tweederde van de private equity-beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen. ABP belegt nu een kwart van haar vermogen in niet-beursgenoteerde beleggingen.

Uiteindelijk zal het bedrag dat kan worden belegd in illiquide activa een limiet bereiken, zegt Thierry Rogier, beleggingsadviseur bij Aon.

“Hoeveel dit is, hangt af van een aantal factoren, zoals de omvang van je derivatenportefeuille. Hoe meer derivaten u heeft, hoe meer liquiditeit het onderpand nodig heeft. Bovendien hangt het af van de leeftijd van uw bevolking en de hoogte van de bijdragen aan het fonds”, voegde hij eraan toe.

READ  Nederlandse shoppers worden zuiniger in tijden van economische neergang - Xinhua

Over het algemeen kan een pensioenfonds met jongere deelnemers meer liquide middelen beleggen dan een pensioenfonds met meer gepensioneerden en weinig inkomende premies.

Noch het ABP van € 486 miljard, noch het PFZW van € 229 miljard hebben dit jaar private equity-investeringen verkocht, ondanks de groei in de niet-beursgenoteerde portefeuille. Volgens een woordvoerder van PFZW is het verkopen van deze activa “moeilijk” vanwege hun illiquiditeit.

Private equity-handel wordt hervat

Private equity-deals zijn dit jaar zo goed als opgedroogd vanwege de onzekerheid over de waarderingen. Terwijl verkopers vasthielden aan de hoge waarderingen van vorig jaar, gaven kopers er de voorkeur aan om rekening te houden met een korting vanwege de gewijzigde macro-economische omgeving.

De Schotse investeringsmanager Bailey Gifford ziet echter een terugkeer naar de buy-to-let-markt.

“We hebben de afgelopen acht maanden niets spannends gezien, maar nu komen de kansen”, zegt Robert Natzler, manager van het Scheehalian-fonds van het bedrijf, dat voornamelijk in particuliere bedrijven belegt.

“Ik denk dat het kwartje is gevallen: bedrijven zijn nu bereid lagere waarderingen te accepteren”, voegde hij eraan toe.

Beoordelingen

De sterke waardestijging van private equity-activa ten opzichte van beursgenoteerde aandelen is het gevolg van de uiteenlopende rendementen van activaklassen dit jaar. Terwijl beursgenoteerde aandelen sterk zijn gecorrigeerd als gevolg van stijgende rentetarieven en ongebreidelde inflatie, is dat (nog) niet het geval geweest voor private equity.

“De impact van echt hoge rentes wordt nog niet weerspiegeld in de waarderingen van private equity. De vraag is wat hier nu gaat gebeuren”, zegt Michael Iglesias del Sol, chief investment strategist bij trustmanager Kempen.

READ  Nederlandse boetiekhotelketen CitizenM-verkoopprogramma's voor gewichten

Wijzigingen in ratings in Aon’s Rozier openbare markten worden met vertraging verwerkt in private markten (zie kader).

“Uiteindelijk zullen we een specifieke reactie zien. Op de een of andere manier zal de daling van de waarderingen op de openbare markten ook op de particuliere markten moeten worden doorgevoerd”, zei hij.

De nieuwste digitale editie van IPE Magazine is nu beschikbaar