april 15, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

SSE Renewables wordt geveild in de Nederlandse offshore windtender

SSE Renewables is van plan een bod uit te brengen op het 1.4GW windpark Hollandse Kust (West) in Nederland.

Op 23 december heeft de Nederlandse regering herziene ministeriële besluiten uitgevaardigd, inclusief criteria voor de beoordeling van aanbestedingen voor vergunningen voor het upgraden van twee afzonderlijke 700 MW-locaties binnen de zone.

Details van het aanvraagproces worden binnenkort bekendgemaakt en van 14 april tot 12 mei is er een periode voor het indienen van aanbestedingen, waarbij de winnaars in de zomer worden bekendgemaakt.

Indien succesvol, is Hollande’s Cost van plan onderdeel te worden van het onlangs gelanceerde Net Zero Acceleration Plan van SSE, dat £ 12,5 miljard aan strategische kapitaalinvesteringsplannen voor 2026 met ambitieuze doelstellingen voor 2031 omvat.

Naar verwachting starten Nederlandse projecten in 2025-2026, die een sleutelrol zullen spelen bij het bereiken van deze doelen.

Deze zone ligt ongeveer 53 kilometer uit de westkust van Nederland in de Noordzee. De totale oppervlakte aan windparkterreinen – inclusief onderhouds- en beschermingszones – bedraagt ​​circa 187 km2.

Het moet een standaard windvermogen aan de kust hebben van minimaal 1,4 GW. De netbeheerder zal binnen de TenneT-zone twee zeebases met twee netaansluitingen inrichten.

Het beoordelingscriterium van de Nederlandse overheid is de helft van de score op basis van een eenmalige financieringsvergoeding; Kennis en ervaring; Financiële status; En energieopbrengst. De andere helft van de score is gebaseerd op innovatie.

De ene aanbesteding beloont milieu-innovaties (Site VI) en de andere richt zich op systeemintegratie-innovaties (Site VII).

Dennis Breugelmans, Project Director International Markets bij SSE Renewables, zei: “We verwelkomen het ambitieuze nieuwe energie- en klimaatplan van de Nederlandse regering en willen onze ervaring en prestatie inbrengen bij het leveren van geavanceerde offshore-projecten.

READ  De Nederlandse overheid ligt onder vuur in het debat over emissiereductie

“Dit zal het land niet alleen helpen zijn ambitieuze doelen te bereiken, maar we zullen ook innoveren met de lokale expertise van Nederlandse bedrijven om de hele Nederlandse zeevaartindustrie vooruit te helpen.”

SSE Renewables streeft momenteel naar verschillende mogelijkheden om haar capaciteiten op het gebied van ontwikkeling, constructie en exploitatie van zeewater naar internationale markten te exporteren, waaronder de recente toetreding tot de Japanse zeewatermarkt met opties in Polen, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten.

Mis de laatste koppen niet met onze dagelijkse nieuwsbrief – meld u aan Gratis hier.