mei 24, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dalende stadsinkomsten; Nederlanders-Syriërs worden het meest getroffen door armoede

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut hebben hun bezorgdheid geuit over de vorming van een nieuwe klasse van kansarme mensen in achtergebleven milieus. Onderzoekers van de Buurtmonitor van Kennisplatform Inclusieve Samenleving (KIS) AD stellen dat Nederlanders-Syriërs die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen relatief vaker in armoede leven dan andere gemeenschappen in armere gebieden.

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek voor de Buurtmonitor, die dit jaar voor het eerst inkomensgegevens koppelt aan het uiterlijk van specifieke groepen bewoners. “Belangrijke verschillen tussen verschillende gemeenschappen in kwetsbare buurten in grote steden zijn direct merkbaar”, zegt onderzoeker Hans Bellard tegen de krant. Hij zei dat bewoners met een vluchtelingenachtergrond “over het algemeen zeer lage positieve statistieken” hebben op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. “Ik was geschokt door de armoede van de Syriërs.”

Gemiddeld 7,7 procent van de gezinnen in Nederland leeft in armoede, en tot 110 procent verdient een bijstandsuitkering. De monitor vergroot de omgeving en werpt een nieuw licht op de gemiddelde cijfers. “Als we naar Utrecht kijken, is dat 9,6 procent”, legt Bellard uit. “In de wijk Overvecht is dat 20,2 procent. In Overvecht is dat 30,7 procent van de gezinnen met een Marokkaanse achtergrond en 63,4 procent onder de Syriërs in de buurt.” Andere steden laten een soortgelijk beeld zien, zei hij.

De meeste Nederlanders-Syriërs kwamen als asielzoekers naar Nederland en ontvluchtten de Syrische burgeroorlog die in 2011 begon. In het afgelopen decennium is het aantal Syriërs dat in Nederland woont gestegen van 11.000 naar 113.000. De slechte financiële situatie van deze gezinnen heeft veel te maken met hun lage status op de arbeidsmarkt. Velen hebben volgens onderzoekers geen betaald werk en hebben vaak slecht betaalde en tijdelijke banen.

READ  Nederlandse club dringt aan om wenselijke Man City-vleugelspeler te tekenen - Onderhandelingen over schuldoverdracht in volle gang

“Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat er bijna geen Syriërs zijn in de kredietverlening”, zegt onderzoeker Mournon Kruiter tegen de krant. Daar zijn volgens hem veel verklaringen voor. Veel Nederlanders-Syriërs hebben “informele leningen” van mensenhandelaren genomen. Er kan ook een stigma kleven aan het vragen om hulp in financiële aangelegenheden. Of ze zijn misschien niet bekend met het Nederlandse systeem om hulp te krijgen, zei hij.