juni 15, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dutch Star TWO B: Dutch Star Companies TWO roept op 28 februari 2022 een buitengewone openbare vergadering bijeen om goedkeuring van aandeelhouders te vragen voor een fusie met Cabka

persbericht

Amsterdam, 10 januari 2022

Dutch Star Companies TWO roept op 28 februari 2022 een buitengewone openbare vergadering bijeen om goedkeuring van aandeelhouders te vragen voor een fusie met Cabka

Dutch Star Companies TWO BV (“The Company”) heeft de ondertekening aangekondigd van een vennootschap voor speciale doeleinden (logo: DSC2) genoteerd aan Euronext Amsterdam met Cabka Group GmbH (samen met haar dochterondernemingen “Cabka”). Circular Production Company vormt de businessmix (“voorgestelde bedrijfsfusie”) op 23 december 2021.

De voorgestelde fusie is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders van de Vennootschap tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) bijeengeroepen op maandag 28 februari 2022.

10.00 uur (CET). Onder voorbehoud van toepasselijke Govt 19-beperkingen, zal de BAVA indien mogelijk online worden gehouden op Crowne Plaza Amsterdam South, George Gershwinlaan 101, 1082 MT Amsterdam.

S.Hazenhouder Circulaire

Het bedrijf heeft een agenda en partnercirculaire opgesteld met relevante informatie met betrekking tot de voorgenomen bedrijfsfusie om de juiste beslissing te vergemakkelijken. De partnercirculaire wordt gepubliceerd op de website van het bedrijf https://www.dutchstarcompanies.com/dutch-star-companies-two/.Nadere details over de reden van de voorgenomen fusie en de transactie zijn al gepubliceerd in een gezamenlijk persbericht van de onderneming en Kapka op 23 december 2021.

EGM Document, Registratie en volmacht

Alle relevante informatie, inclusief de formele uitreiking van de BAVA, de Partnercirculaire met de agenda en de presentatie van de agenda en de nieuwe artikelen van de Vereniging zijn beschikbaar op de Website en kunnen kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met de DSCT:

Via e-mail [email protected];

Elektronisch via internet; https://www.dutchstarcompanies.com/dutch-star-companies-two/ ;Of tijdens werkuren op het bedrijfskantoor; Hondecoeterstraat 2E, 1071 LR Amsterdam.

Tot op heden heeft meer dan 80% van de aandeelhouders van DSCT al steunbetuigingen voor de overeenkomst afgegeven tijdens de komende BAVA, onder voorbehoud van de uitgifte van de Partnercirculaire.

D.S.C.T. Word aandelen CABKA aandelen

Het aandeel zal naar verwachting op dinsdag 1 maart 2022 worden verhandeld, onder voorbehoud van een aantal formele goedkeuringen, waaronder de BAV-goedkeuring van de voorgestelde fusie. Het internationale obligatie-identificatienummer dat het bedrijf verhandelt onder de CABKA-code is daarom NL0015000S7.

READ  Lewis Hamilton's grimmige kijk op de Nederlandse Grand Prix-kansen na het verlaten van Q2: PlanetF1

1

G.overmaat

Volgens de beslissing van de bedrijfsmix zijn de leden van Kapka’s toezichtscommissie: Mevr. Tova Posner Henkin (interim leider), dhr. God Ramon (vice-president), dhr. Nick Hogg (vice-voorzitter),

Mevr. Jeanine Holsher, dhr. Stephen Nunninga en een vacature.

De heren Van de leden van de Oversight Committee. Ramon, Hogg en Nunninka worden volgens de Nederlandse Corporate Governance Code niet als onafhankelijk beschouwd.

D.Prachtig / Fracistisch CAllender

 • 10 januari 2022
  Uitgifte van partnercirculaires inclusief aankondiging van de BAVA-agenda en annotaties voor de agenda en nieuwe artikelen door de geïntegreerde onderneming
 • 31 januari 2022
  Registratiedatum TWEE voor BAVA Dutch Star Companies
 • 10 februari 2022
  1. CET Online Investor Vraag & Antwoord met Cabka Management
 • 21 februari 2022
  Laatst mogelijke datum om in te schrijven voor DSCT EGM
 • 22 februari 2022
  Uiterste datum voor selectie voor afwijkende partnerregeling
 • 22 februari 2022
  Voorlopige resultaten bekendmaking Cabka Group GmbH 2021 (Duitse Kaap) Eerste resultaten bekendmaking Dutch Star Companies TWO 2021 (IFRS)
  1. CET Online Investor Vraag & Antwoord met Cabka Management
 • 28 februari 2022
  1. CET BAVA Twee van de Nederlandse sterrenbedrijven
 • 1 maart 2022
  Verwachte eerste dag van Cabka NV notering
 • 2 maart 2022
  Ex-datum BC-warrants en IPO-warrants
 • 3 maart 2022
  Registratiedatum Toewijzing Conversie van IPO-warrants en BC-warrants op gewone aandelen voor BC-warrants en gewijzigde warrants
 • 13 april 2022
  Publicatie jaarrapport en gecontroleerde resultaten Cabka Group GmbH 2021 (Duitse Kaap) Publicatie jaarrapport en gecontroleerde resultaten Dutch Star Companies TWO 2021 (IFRS)

2

BRospectus

Meer informatie over DSCT en IPO is te vinden in het Prospectus van 16 november 2020, dat is goedgekeurd door de Nederlandse Commissie voor Financiële Markten, AFM en www.dutchstarcompanies.com.

BRESS en beleggersinformatie

David Brillislizber, uitgebreide strategieën, +31 (0) 6 10942514, [email protected]Of [email protected]

Investor Info Dutch Star Companies Two: David von Ass en Dirkhoek: +31 (0) 20 – 4161303

EENBoot CABKA

Cabka zet kunststoffen om in innovatieve recyclebare trays voor recycling van post-consumer en post-consumer afval- en grote containeroplossingen om de stabiliteit van de logistieke keten te verbeteren. Kapka leidt de industrie in een geïntegreerde aanpak zoals afval, recycling, productie. Met de steun van zijn eigen Innovation Center beschikt het over de zeldzame kennis, het vermogen en het vermogen om gerecyclede kunststoffen terug te brengen in de productiering met een aantrekkelijk rendement en maximaal gebruik.

READ  Het Nederlandse energieverbruik per hoofd van de bevolking keert terug naar het niveau van de jaren zeventig

Lange tijd zag Cabka twee wereldmachten, de logische ketenrationaliteit en duurzaamheid, de toegenomen noodzaak om hout te vervangen door recyclebare en recyclebare kunststoffen door de markt voor industriële kunststofverpakkingen opnieuw in te richten. Kapka is volledig uitgerust om de volledige waardeketen van afval tot afwerkingsmaterialen te benutten.

Productportfolio toont hoge prijs en koolstofprofiel

Cabka onderscheidt zich door zijn vermogen om de hele recycling-productieketen in één proces te integreren en de klantkosten en de CO2-voetafdruk met meer dan de helft aanzienlijk te verminderen. Capca’s productportfolio vertoont een uitstekende prijs- en koolstofprofiel en omvat meer dan 150 soorten trays, containers en ECO-producten, voornamelijk ten dienste van blue-chipklanten in grote Europese en Amerikaanse markten. Meer dan 85% van Cabka’s omzet komt op natuurlijke wijze terug, gebaseerd op innovatieve maatwerkoplossingen die diep verankerd zijn in de logistieke kernketen van de klant.

Voldoende ruimte voor groei

Cabka’s positie is gebaseerd op R&D’s consequente focus op de ontwikkeling van intellectueel eigendom, waardoor Kabka’s concurrentievermogen wordt voorzien van lokaal ontwikkelde, gepatenteerde expertise. De sterke regionale focus is om voldoende ruimte voor groei te hebben met zo’n 20% reservecapaciteit in bestaande faciliteiten.

Fondsen die het perspectief van toekomstige groei aantonen 1

De definitieve schattingen – zoals onthuld in de beleggerspresentatie op de DSCD-website – zijn dat CAPCO tegen 2021 150 kiloton gerecycled plastic (4,5 miljoen plastic afvalequivalent aan EU-burgers) zal verwerken, en in totaal ongeveer 10 miljoen plastic trays zal produceren. En 200.000 grote containers met een EBITDA-limiet van meer dan 17%, goed voor een omzet van 16 164 miljoen.

Kapka toont een bedrijf met hoge efficiëntie en hoge marges dat klaar is voor toekomstige groei. Het richt zich op vier functionele hefbomen en vindt een aantrekkelijk M&A-landschap dat de marges en cashflow verder verbetert en verdere groei bevordert. Op de middellange termijn streeft Cabka naar een hoge enkelcijferige groei, waarbij de EBITDA-marge op basis van IFRS minimaal 20% is en het dividenduitkeringspercentage gestaag toeneemt tot 30-35%.

READ  Fransen, Nederlanders en Rusland eisen EU-sancties tegen financiële instellingen die het leger helpen

1 Tot op heden rapporteert Kapka onder de Duitse limiet en zal in 2022 beginnen met rapporteren op IFRS-basis.

3

EENBoot D.UTCH S.தரர் CBEDRIJVEN

De naam Dutch Star Companies staat voor het verwerven van een significant minderheidsbelang en het aantrekken van kapitaal in een Nederlandse high-performance ‘star company’ met primaire bedrijfsactiviteiten in Europa, bij voorkeur in Nederland. Dutch Star Companies is in 2017 gestart door Gerbrand ter Brugge in opdracht van Oaklins, Niek Hoek en Stephan Nanninga.

D.de aanklager

Deze kennisgeving is geen prospectus of circulaire voor partners. Elke aandeelhouder van DSCT dient investeringsbeslissingen met betrekking tot de voorgenomen fusie alleen te nemen op basis van de informatie in de in Nederland algemeen beschikbare Partnercirculaire met betrekking tot de voorgenomen fusie. Exemplaren van de Partnercirculaire zijn gratis verkrijgbaar via de DSCT-website.

Dit persbericht kan verklaringen bevatten die de financiële en operationele doelstellingen op middellange termijn van de DSCT, Cabka en/of joint venture bevatten, of worden beschouwd als “toekomstgerichte verklaringen”. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte termen, waaronder de termen “overtuigingen”, “schattingen”, “plannen”, “plannen” en “verwachtingen”. ” Verwacht ”, ” Stelt voor ”, ” Mei ”, ” Optie ” of ” Moet ” of, in elk geval, hun negatieve of andere varianten of vergelijkbare woordenschat of strategische discussies, plannen, doelstellingen , Doelen, toekomstige gebeurtenissen of doelstellingen. Toekomstige verklaringen kunnen wel en niet wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Alle perspectiefverklaringen weerspiegelen de huidige vooruitzichten van DSCT en Cabka op toekomstige gebeurtenissen en toekomstige gebeurtenissen en andere risico’s, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot de activiteiten van het geconsolideerde bedrijf, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, kansen, ontwikkeling of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen hebben alleen betrekking op de datum waarop ze zijn gedaan.

Dit document bevat informatie die valt onder artikel 7 (1) van Verordening (EU) nr. 596/2014 met betrekking tot marktmisbruik.

4