februari 24, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Een Nederlandse rechtbank heeft Nederland bevolen te stoppen met het leveren van F-35-onderdelen aan Israël vanwege mensenrechtenschendingen.

Een Nederlandse rechtbank heeft Nederland bevolen te stoppen met het leveren van F-35-onderdelen aan Israël vanwege mensenrechtenschendingen.

Representatief beeld. AFP

Een Nederlandse rechtbank heeft Israël maandag bevolen te stoppen met het leveren van onderdelen voor F-35 straaljagers in de oorlog tegen Hamas in Gaza.

Het bevel komt nadat een rechtbank een beroep van een mensenrechtenorganisatie had opgeschort die bezorgdheid had geuit over de levering van F-35 straalvliegtuigonderdelen, die volgens Israël in strijd waren met het internationaal recht in zijn oorlog met Hamas.

“De rechtbank beveelt de regering om de daadwerkelijke export en doorvoer van F-35-onderdelen met eindbestemming Israël binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis stop te zetten”, aldus de uitspraak.

F-35-onderdelen die eigendom zijn van de VS worden opgeslagen in een magazijn in Nederland en via bestaande exportovereenkomsten naar verschillende partners, waaronder Israël, verzonden.

“Hiermee draagt ​​Nederland bij aan ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht in Gaza”, betogen de rechtengroepen.

In december vorig jaar oordeelde een rechtbank in Den Haag echter dat de levering van onderdelen voor de F-35 vliegtuigen onderdeel was van een politiek besluit en droeg zij rechters op zich buiten de zaak te houden.

“De opmerkingen van de minister zijn van politieke en beleidsmatige aard en rechters moeten de minister een ruime marge van vrijheid laten”, oordeelde de rechtbank toen.

Ondertussen waren Nederlandse functionarissen onzeker over hun bevoegdheid om zich te bemoeien met leveringen als onderdeel van een door de VS geleide operatie om onderdelen te leveren aan alle F-35-partners.

Aanklagers voerden aan dat Israël gemakkelijk onderdelen uit andere landen zou kunnen kopen, zelfs als Nederland zou stoppen met het leveren ervan.

READ  Hollandse friet met een Schotse twist

Het Internationale Gerechtshof in Den Haag heeft gezegd dat Israël al het mogelijke moet doen om genocide in Gaza te voorkomen.

PAX Nederland, een van de rechtenorganisaties die bij het beroep betrokken zijn, zegt dat de uitspraak “ons vertrouwen in een positieve uitspraak in onze zaak versterkt”.

Met input van AFP

Gepubliceerd op: 12 februari 2024 16:33:50 IST