juni 17, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

‘Een zorgwekkende trend’: Nederlandse universiteiten komen in opstand tegen plan om Engelse cursussen te beperken

‘Een zorgwekkende trend’: Nederlandse universiteiten komen in opstand tegen plan om Engelse cursussen te beperken

Het streven van de Nederlandse overheid is om het niveau van de Engelse inhoud van standaard bacheloropleidingen met een derde te verminderen.

Toen Juanita Marin 18 werd, besloot ze economie te studeren buiten haar geboorteland Colombia en richtte ze haar blik op Europa.

Ze had een zomer in Duitsland doorgebracht en wilde terug, maar toen ze naar universitaire diploma’s in het Engels keek, besefte ze dat die niet hoog scoorden.

De Nederlanders deden het echter wel.

Ze is erachter gekomen Universiteit Tilburg Nederland bood goede programma’s volledig in het Engels en een toppositie in economie.

Deze combinatie hielp haar een besluit te nemen. Het land verwelkomt haar samen met duizenden andere internationale studenten – 115.000 alleen al in 2022 – dat is 35% van het totale studentenbestand.

Dat aantal is de afgelopen tien jaar gestegen, maar nu probeert de Nederlandse overheid het aan banden te leggen.

Nederlandse minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf Het is van plan het percentage lessen dat door universiteiten in vreemde talen wordt gegeven, te beperken.

Het doel is om het niveau van de Engelse inhoud van de standaard bacheloropleidingen met een derde te verminderen.

Het plafond komt nadat afgelopen december aan universiteiten werd gevraagd te stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten. De minister motiveerde het besluit door aan te geven dat internationalisering leidt tot overbelasting van docenten en gebrek aan woonruimte voor studenten.

Hij voegde eraan toe dat het verhogen van het aantal cursussen in het Nederlands buitenlandse studenten zou aanmoedigen om de taal te leren en te blijven.

Dit is niet het geval voor Marin: “Als ik mijn diploma in het Nederlands had moeten studeren, zou ik niet voor Nederland hebben gekozen. Ik heb Frans gestudeerd op school, dus mijn opties zouden België of Frankrijk zijn”, vertelt hij aan Euronews.

READ  Le Creuset Dutch Ovens zijn tot 47% korting tijdens Cyber ​​Week

“De onderwijslast is zo hoog dat we als buitenlanders in het nadeel zijn, dus we moeten hen de mogelijkheid bieden om de taal te leren, niet om het ons op te leggen”, voegt hij eraan toe.

‘Spanning’ op Universiteiten

Het ministerie van Onderwijs vertelde Euronews dat het pas half juli een duidelijk voorstel zal hebben over de te volgen koers, waardoor de universiteiten in de war raken.

Desgevraagd zei de woordvoerder van het ministerie dat internationale studenten goed zijn voor het land, maar bang zijn voor negatieve gevolgen.

“De huidige ontwikkeling is overvolle collegezalen, overwerkte docenten, gebrek aan woonruimte voor studenten en verminderde toegang tot opleidingen”.

Het idee achter het voorstel is om te voorkomen dat “de kwaliteit van het onderwijs op hogescholen en universiteiten zo onder druk komt te staan ​​dat de leidende internationale positie van Nederland verzwakt”.

“Het doel van de minister is om die positie te versterken en het systeem weer in balans te brengen. Taal is een van de instrumenten om dat doel te bereiken”, vertelde het ministerie aan Euronews.

Over het plan is nog niet veel bekend, maar universiteiten volgen wat minister Dijkgraf heeft voorgesteld.

“Er is misschien ruimte in het curriculum voor een andere taal, maar mijn voorstel is dat dat niet meer dan een derde moet zijn. Dat betekent dat je het grootste deel van je opleiding in het Nederlands hebt, maar als je wat speciale lessen in het Engels wilt geven, dan is toegestaan”, zei hij.

Uitzonderingen zijn mogelijk, maar met speciale toestemming, een van deze voorbeelden is als u talent wilt aantrekken.

READ  Nederlandse MP

De opmerking van de minister lijkt paradoxaal voor een land dat tot op heden meer lessen in het Engels aanbiedt.

Volgens Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, heeft Nederland 28% van zijn bachelor- en 77% van zijn postdoctorale opleidingen in het Engels.

Gezien deze cijfers is het niet verwonderlijk dat de verhuizing de universiteiten in oorlogstijd bracht. Technische Universiteit EindhovenHet leert alle niet-gegradueerde en postdoctorale graden in het Engels.

“Er is veel ongerustheid over wat die maatregelen in detail zijn. Voor ons is dat een groot probleem, want voor specifieke vakken in kunstmatige intelligentie of elektrotechniek vinden we niet genoeg hoogleraren die in het Nederlands kunnen doceren”, zegt Robert- Dat zegt Jan Smits, hoofd van de raad van bestuur, tegen Euronews.

“Nederland heeft altijd de reputatie gehad open, tolerant en liberaal te zijn. Ons hele succes in de geschiedenis is gebaseerd op deze openheid van het land”, voegde hij eraan toe.

Kosten van internationale studenten

Niet alleen de Universiteit Eindhoven liet zich horen, het project kreeg veel kritiek.

“Dit beleid zal zeer schadelijk zijn voor de Nederlandse economie. Het zal innovatie en groei negatief beïnvloeden. Ik zie het risico van het achterlaten van talent, aangezien Nederlanders altijd hebben benadrukt hoe belangrijk het is om een ​​’kenniseconomie’ in stand te houden”, zegt hij. David SchindlerUniversitair hoofddocent economie aan Tilburg University.

“Het lijdt geen twijfel dat internationale studenten meer betalen dan ze waard zijn. Ze vormen een aanzienlijk deel van alle studenten en houden op veel universiteiten het licht aan. Zonder hen zouden hele afdelingen drastisch krimpen en instorten als het geld op is “, hij voegt toe.

READ  De zoon van de oprichter van Dutch Bros was daghandel in het bedrijf van zijn vader en moest de winst teruggeven.

Volgens een recent onderzoek van het Centraal Planbureau dragen internationale studenten € 17.000 bij aan Europese studenten en € 96.300 aan niet-Europese studenten.

Het plan is om internationale studenten Nederlands te laten leren, zodat ze in het land kunnen blijven en werken. Toch zegt Smits dat zijn universiteit in staat is om talent vast te houden, ook al wordt er alleen in het Engels gedoceerd.

“We kunnen stellen dat 65% van de buitenlandse afgestudeerden in de regio blijft. Ze blijven minimaal vijf jaar. Het druist dus in tegen dit idee van de minister, waaruit blijkt dat Nederlands spreken niets te maken heeft met in de regio blijven”, zegt hij.

Hij vraagt ​​zich af of de verhuizing verder gaat dan huisvesting en beroepslast.

“Er is een groot debat in het parlement over de instroom van immigranten. Er is een nationalistische beweging op komst in heel Europa. Zelfs in het onderwijs beginnen debatten te ontstaan”, zegt Smits.

“Populistische partijen beginnen zich af te vragen waarom we de opleiding van buitenlanders financieren als het geld beter aan onze eigen mensen kan worden besteed. Dit is een zorgwekkende trend en het spijt me zeer dat het het onderwijssysteem beïnvloedt”, voegde hij eraan toe.