april 12, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

'Het werkte gewoon niet': archeoloog Ludovic Slimak zegt dat kruisingen tussen Neanderthalers en moderne mensen mogelijk het product zijn geweest van mislukte allianties

'Het werkte gewoon niet': archeoloog Ludovic Slimak zegt dat kruisingen tussen Neanderthalers en moderne mensen mogelijk het product zijn geweest van mislukte allianties

Sinds het einde van de 19e eeuw weten we dat er ooit andere soorten mensen op onze planeet rondzwierven. Destijds realiseerden wetenschappers zich dat fossielen die in grotten in heel Europa werden ontdekt, toebehoorden aan oude mensen die nu bekend staan ​​als Neanderthaler. Gedurende die tijd begrepen we het Neanderthaler Het was getuige van dramatische onrust.

Aan het begin van de 20e eeuw dachten wetenschappers dat de Neanderthalers aapachtig en bijna verwilderd waren. Maar in de afgelopen decennia heeft ondubbelzinnig bewijs gesuggereerd dat onze naaste menselijke verwanten op meerdere tijdstippen met ons zijn gekruist. Artefacten gevonden op verschillende locaties wijzen hierop Neanderthalers hebben mogelijk esthetische projecten gehad.